Posterenk

Op 1 juli 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Posterenk 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om woningbouw te realiseren.

Enerzijds zal er sprake zijn van een projectmatige ontwikkeling van maximaal 25 woningen. Anderzijds zal de mogelijkheid worden geboden om (onder voorwaarden) op aangewezen kavels in particulier bezit door middel van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (PO/CPO) woningen te gaan ontwikkelen. Al deze locaties staan als ¨wro-zone – wijzigingsgebied¨ aangegeven op de verbeelding bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Gronduitgifte door de gemeente Voorst
Eén van de aangewezen ¨wro-zone – wijzigingsgebied¨ locaties is in eigendom van de gemeente Voorst. Hier kunnen maximaal 7 woningen worden gerealiseerd. De ontwikkeling op deze locatie zal verder worden uitgewerkt nadat het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Diensten van de gemeente Voorst

http://www.voorst.nl/overzicht-producten-diensten/categorieen/