Overleg Bestuur PBO met Wethouder Lagerweij over woningbouw


Op maandag 26 mei vond op initiatief van het bestuur van PBO een overleg plaats met wethouder Arjan Lagerweij over de woningbouw in Posterenk. De aanleiding voor dit overleg ontstond enkele maanden geleden door een artikel in de Stentor met als kop: Streep door woningbouw Wilp, Posterenk en Wilp-Achterhoek.
Wethouder Lagerweij gaf uitleg over de ontstane situatie en tekende daarbij aan dat B&W van Voorst eveneens zeer ontstemd zijn over deze ongewenste situatie. De provincie Gelderland heeft B&W van de gemeente Voorst te kennen gegeven dat de Gemeente Voorst te veel woningenbouw plannen heeft ingediend. Tot aan 2020 is nog ruimte voor ruim driehonderd nieuwbouwwoningen en daar hoort, in tegenstelling tot een eerdere opstelling van de provincie, het nieuwbouwproject De Schaker in Twello bij.
Op basis van enkele criteria, mede aangegeven door de provincie, is door B&W het besluit genomen door te gaan met de plannen in Teuge en Terwolde. Ook de bouw van woningen in Klarenbeek wordt nog toegestaan. Dit alles gaat ten koste van de plannen in de dorpen Posterenk, Wilp en Wilp – Achterhoek. PBO geeft in het gesprek tevens aan het vervelend te vinden dit bericht uit de media te hebben moeten vernemen. Lagerweij erkent dat de communicatie niet goed verlopen is en geeft aan dat de grondeigenaren in Posterenk wel een brief hebben ontvangen. posterenk luchtfoto
Het bestuur PBO betreurt de ontstane situatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming van zowel de provincie alsook binnen de Gemeente Voorst. Posterenk heeft zich sinds 2006 druk gemaakt voor de ontwikkeling van een maatwerk Bestemmingsplan en tot haar vreugde is deze in juli 2013 met een breed draagvlak binnen Posterenk vastgesteld door de Gemeenteraad. Het bijzondere daarin was dat Posterenk als eerste dorp binnen de Gemeente Voorst had uitgewerkt om met het Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) te gaan werken, een wijze van bouwen waarin eigenaren een grote mate van vrijheid hebben om een woning te bouwen. Bovendien gaf het nieuwe Bestemmingsplan voor Posterenk een prima mogelijkheid om gefaseerd over een langere periode te bouwen naar behoefte en wel op meerdere locaties. Er waren inmiddels al enkele initiatieven genomen om voorstellen uit te werken.
Helaas moeten wij vaststellen dat deze vooralsnog in de ijskast gaan tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die daarover door de Gemeente zijn geïnformeerd. De vraag die nu voorligt is wat te doen om deze impasse open te breken en daarover wordt de afspraak gemaakt dat Lagerweij opnieuw in gesprek gaat met de Provincie en bespreekt welke mogelijkheden er nog zijn tot aan 2020. Hij informeert het PBO over de resultaten en belooft het PBO eveneens vanaf nu extra te letten op en goede communicatie.

Klik hier voor de Nieuwsbrief 2014-3 Website