CIF belooft meer adressen glasvezel in Voorst

Pepijn van den Brink 14-03-17, 17:54

TWELLO – Als CIF het buitengebied van Voorst gaat aansluiten op glasvezelinternet, dan wordt dat gedaan bij 99,8 procent van de adressen. Dat hebben de gemeenten op de Noord-Veluwe (waaronder Voorst) met het bedrijf afgesproken. Aanvankelijk wilde CIF vier procent van de adressen hoe dan ook niet aansluiten, omdat die niet rendabel zou zijn.

Voorwaarde om überhaupt over te gaan tot aanleg is dat meer dan de helft van de huishoudens van het buitengebied kiest voor glasvezelinternet. Daarvoor moeten huishoudens akkoord gaan met een levenslang ‘vastrecht’ van 12,50 euro per maand, bovenop het reguliere abonnementstarief. Aanvankelijk was dat tien euro, maar daarmee kwam CIF niet uit.

Glasvezel Voorst nog ver weg, en duurder

VOORST – De aanleg van glasvezel in de gemeente Voorst laat langer op zich wachten. Bovendien verhoogt CIF de levenslange, maandelijkse bijdrage met 25 procent.

Onderhandelen
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte maakten deze week juist bekend dat CIF binnenkort begint met het uitrollen van het glasvezelnetwerk, en dat huishoudens daarvoor ‘gewoon’ 9,95 per maand aan CIF gaan betalen. “Daar hebben we nog wel even stevig voor moeten onderhandelen”, zegt Deventer wethouder Frits Rorink (CDA). “Maar we hebben de vraagbundeling gedaan met de belofte dat huishoudens tien euro per maand bovenop hun abonnement gaan betalen, dan kun je daarna niet aankomen met een hoger bedrag.” In de gemeente Voorst is die vraagbundeling nog niet gedaan.

Wanneer in Voorst met de vraaginventarisatie wordt gestart, is nog niet bekend. Voor de uitrol van glasvezel heeft Voorst zich aangesloten bij gemeenten op de Noord-Veluwe. Komend najaar wordt als eerste met de vraagbundeling begonnen in Epe, daarna volgen de andere gemeenten.

Aanleg vóór 2020
Als minstens de helft van de huishoudens meedoet, moeten huishoudens in het buitengebied van Voorst nu vóór 2020 op het glasvezelnetwerk zijn aangesloten. Dat staat in het convenant dat wethouder Harjo Pinkster vorig jaar zomer ondertekende. Daarin stond overigens ook het bedrag van tien euro vermeld.

Het totale gebied van deelnemende gemeenten wordt voor de aanleg onderverdeeld in tien logische aanleggebieden. Het gaat in totaliteit om circa 30.000 aan te sluiten adressen, waarvan 3700 in de gemeente Voorst.

Snel internet buitengebied Voorst vóór 2019

Geplaatst op 21 juni 2016
TWELLO – Het complete buitengebied van de gemeente Voorst kan binnen tweeënhalf jaar aangesloten zijn op de digitale snelweg. Wethouder Harjo Pinkster (CDA) ondertekent woensdag in Harderwijk een principeovereenkomst met CIF, een bedrijf dat het glasvezelnetwerk gaat aanleggen. In het buitengebied van Voorst zijn veel huishoudens en bedrijven aangewezen op traag internet via een koperdraadje. CIF wil voor de in totaal zo’n 30.000 aansluitingen op de Noord-Veluwe (3700 in Voorst) een glasvezelnetwerk aanleggen, onder voorwaarde dat in alle deelgebieden minimaal de helft van de aansluitingen meedoet. Het totale gebied van deelnemende gemeenten wordt daarbij onderverdeeld in tien logische aanleggebieden. “Zo kan het zijn dat een noordelijk deel van onze gemeente valt onder Epe”, zegt Pinkster. Hierdoor is het mogelijk dat straks niet alle huishoudens in Voorst snel internet hebben. Als in een deelgebied de helft van de huishoudens niet meedoet, gaat het niet door. Aangesloten adressen betalen straks 9,95 euro extra per maand voor hun internet; een soort vastrecht naast het reguliere internetabonnement. Dat bedrag wordt gecorrigeerd naar inflatie en moet tot in de eeuwigheid worden betaald, ook als het netwerk zichzelf heeft terugverdiend. Eerste vervolgstap is de aanbesteding door CIF van de werkzaamheden aan andere partijen. Daarna volgt vraagbundeling per deelgebied.

INTENTIEOVEREENKOMST CIF: SNEL INTERNET VOOR VELUWSE BUITENGEBIEDEN STAP DICHTERBIJ

14 maart 2016
Investeringsfonds CIF maakte glasvezel beschikbaar voor meer dan 300.000 Nederlandse adressen
De Stichting Breedband Noord Veluwe heeft een intentieovereenkomst gesloten met het Communication Infrastructure Fund (CIF) voor de aanleg van glasvezel in de Veluwse buitengebieden. Het gaat om ongeveer 40.000 huishoudens. De start kan op korte termijn al plaatsvinden, wanneer CIF tot afspraken komt met de elf gemeenten over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes.
Naast zeven gemeenten op de Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde) zijn ook vier gemeenten uit de Stedendriehoek geïnteresseerd in deze samenwerking (Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen). In de afgelopen tijd zijn voor deze gebieden verschillende alternatieven onderzocht om snel internet voor de Veluwse buitengebieden mogelijk te maken. CIF maakte al eerder glasvezel mogelijk maakte voor 20.000 adressen in het buitengebied van Twente.
“Met de investering door CIF is de komst van snel internet op korte termijn zeer realistisch”, aldus Jules van der Weerd, voorzitter van de Stichting Breedband Noord Veluwe. “De ervaringen van CIF en de positieve reacties van bewoners en politiek uit Twente zijn belangrijke redenen waarom onze klankbordgroep en de elf gemeenten enthousiast reageerden op het voorstel om met hen samen te werken.”
Gemeente aan zet
Nu de Stichting Breedband Noord Veluwe een intentieovereenkomst heeft getekend met CIF, zijn de gemeenten aan zet om met CIF afspraken te maken over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes. Daarnaast onderzoeken aannemers de komende periode het gebied zodat de kilometers lange glasvezel zo efficiënt mogelijk aangelegd kan worden. Deze factoren hebben een belangrijke invloed om de uiteindelijke kosten voor bewoners zo laag mogelijk te houden.
Jules van der Weerd: “Het is lang geleden dat er is geïnvesteerd in moderne communicatietechnologie in de buitengebieden. En dat is hard nodig, want snel internet is in onze huidige maatschappij een nutsvoorziening geworden. Iedereen, van jong tot oud, heeft hier vandaag de dag mee te maken. Van de belastingdienst en bankieren tot thuiszorg en educatie; voor bijna alle diensten is een betrouwbare en snelle internetverbinding cruciaal.

Snel internet voor iedereen
Vorig jaar kondigde investeringsmaatschappij CIF aan dat het gemeenten en bewoners wil helpen bij het aanleggen van glasvezel op afgelegen plekken die tot voor kort te kostbaar bleken. CIF ziet daartoe mogelijkheden omdat er voldoende interesse is in snel internet, een grotere bereidheid van bewoners om financieel bij te dragen en de aanlegkosten van glasvezel door efficiëntere graaf- en aanlegmethodes goedkoper zijn geworden. Eerder werden de buitengebieden van Hilvarenbeek, Tubbergen en Dinkelland voorzien van glasvezel na een succesvolle vraagbundelingscampagne.

Stichting Breedband Noord Veluwe en CIF

De Stichting Breedband Noord Veluwe is opgericht om snel internet (breedband) in de buitengebieden te realiseren. Om dat doel te bereiken zijn allerlei mogelijkheden onderzocht. Ook is het gebied tussentijds uitgebreid met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen.

De zoektocht heeft resultaat gehad, tijdens onze zoektocht zijn wij in contact gekomen met CIF (communication infrastructure fund) die een goede oplossing voor het buitengebied aanbiedt. CIF biedt aan glasvezel aan te leggen naar alle woningen in de buitengebieden. Voor de standaardaansluitingen geldt hierbij een buitengebied-toeslag van € 9,95 per maand. In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken kort weergegeven om u op de hoogte te houden.

Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse gemeenten. Het gaat om ongeveer 40.000 aansluitingen De start kan plaatsvinden wanneer de afspraken met de gemeenten over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes zijn afgerond. Hiervoor is inmiddels een uitgebreid convenant tussen alle partijen afgesloten. Doel is om eind 2018 alle aansluitingen gerealiseerd te hebben. Hiermee is de realisatie van snel internet in de buitengebieden van de gemeenten Putten Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem. Heerde, Epe, Voorst, Apeldoorn en Brummen realistisch geworden en kan de realisatie worden opgepakt.

Voortgang van glasvezel in de buitengebieden van de 11 Veluwse gemeenten Om de realisatie van breedband te begeleiden is er een Stuurgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de elf gemeenten, CIF en de Stichting. Het doel van deze Stuurgroep om te zorgen voor coördinatie en draagvlak.

Op 24 augustus heeft de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep plaats gevonden. Aangezien het om een groot gebied gaat is het belangrijk dat er veel aandacht uit gaat naar de voorbereiding. In de Stuurgroep is daarom besloten, dat CIF samen met de Stichting de
komende periode een plan van aanpak maakt. Het uitgangspunt blijft overigens dat eind 2018 het project gereed zal zijn.

Wat gebeurt er nu In de komende weken zal CIF nog detailafspraken met individuele gemeenten maken. CIF is inmiddels druk bezig met de engineering en het contracteren van een of twee aannemers om het werk te kunnen uitvoeren. Ook wordt het gebied in clusters van 3 á 4 duizend aansluitingen opgedeeld. Deze clusters zijn logische eenheden en worden bepaald door grenzen zoals een spoorlijn, snelweg of een grote watergang. Hoewel het project zich in de basis richt op de bewoners van het buitengebied zal CIF ook de recreatieterreinen en verspreide bedrijventerreinen benaderen voor een aansluiting. Voor CIF is het glasvezelnetwerk van Harderwijk een punt waar op aangesloten kan worden. De start van het project zal daarom in de directe omgeving van Harderwijk liggen en het netwerk zal van daaruit “met het licht mee” worden uitgerold.

CIF wil de 11 Veluwse gemeenten in 2017 en 2018 van een glasvezelnetwerk voorzien. Om dit te kunnen realiseren zal het werk met meerdere aannemers uitgevoerd worden. Waar het tweede startpunt komt te liggen is afhankelijk van de verdere engineering en is nu nog niet aan te geven.

Uiteraard is ook het enthousiasme voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk dat in het gebied leeft een factor van belang voor de volgorde in de uitrol.

Aanleg glasvezel in uw buitengebied bepaalt u zelf. Zodra een cluster aan de beurt is voor de uitrol van glasvezel neemt CIF contact op met de bewoners. Tijdens bewonersavonden wordt uitleg gegeven wat er nodig is voor de realisering van het glasvezelnetwerk. Het zijn de aanbieders van signaal die er samen met u voor gaan zorgen dat de minimale deelname van 50% wordt bereikt. CIF heeft afgesproken dat alle bewoners van het buitengebied een aanbieding krijgen. Jammer genoeg zal niet iedereen de standaardaanbieding kunnen krijgen. Voor ongeveer 4% van de percelen in het gebied is de aansluiting zodanig kostbaar (door de grote graaflengtes) dat zij een maatwerk aanbieding krijgen. De maatwerkoplossing betekent, dat voor deze aansluitingen een eenmalig bedrag moet worden bijbetaald. Uiteraard krijgen de verspreide bedrijven en de recreatiebedrijven ook een aanbieding op maat.

Om de 50% deelname te halen is het van belang dat mensen uit het gebied zelf het belang van snel internet in de buitengebieden uitdragen. Tijdens de vraagbundeling zullen hiervoor ambassadeurs gezocht worden.

Het is lang geleden dat er is geïnvesteerd in moderne communicatietechnologie in de buitengebieden. En dat is hard nodig, want snel internet is in onze huidige maatschappij een noodzakelijke nutsvoorziening geworden. Iedereen, van jong tot oud, heeft hier vandaag de dag mee te maken. Van de belastingdienst en bankieren tot thuiszorg en educatie; voor bijna alle diensten is een betrouwbare en snelle internetverbinding cruciaal. En algemeen wordt verwacht dat de noodzaak van goede internetverbindingen in de komende jaren zeer snel verder zal toenemen.

Supersnel internet behoort nu ook in het buitengebied tot de mogelijkheden. Laat deze kans niet lopen!

Minister Kamp zegt dat WiFi een basisbehoefte is geworden

Minister Kamp van economische zaken heeft in zijn nota over de verdeling van de draadloze frequenties in Nederland aangegeven dat draadloos (snel) internet inmiddels een basisbehoefte is geworden, net zoals energie en water dat zijn. Hij heeft gelijk natuurlijk, want meer en meer zijn we met zijn allen afhankelijk van internet om te kunnen leven en vooral werken.
Vooruit denken
Die Nota Frequentiebeleid 2016 beschrijft welke rol de overheid denkt te moeten hebben in een goede verdeling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie. Dat gaat verder dan alleen WiFi: het Internet of Things, speciale vergunningen voor tijdelijke evenementen waar veel bandbreedte nodig is en de noodzaak om altijd een plan B te hebben als er functionaliteit uitvalt komen allemaal voorbij.
De economische en maatschappelijke afhankelijkheid van draadloze netwerken neemt toe en daarmee ook de (tele)kwetsbaarheid. Een actieve rol van de overheid is nodig om de markt bewust te maken van de telekwetsbaarheid die draadloze communicatie met zich meebrengt.
– Nota Frequentiebeleid 2016
Telekwetsbaarheid
Telekwetsbaarheid is een term die de meesten van ons nog niet kenden, maar het is wel een realiteit van onze huidige economie volgens Kamp en de nota. Het Agentschap Telecom (die dit soort zaken effectief regelt) zal dus ook voorlichting moeten gaan geven om mensen en bedrijven voor te bereiden op wat ze kunnen doen als de verbinding wegvalt. Als we straks allemaal aan de 5G gaan en mobiel internet de draad voor 99% heeft vervangen kunnen we ons geen storingen meer permitteren: de economische schade alleen zal enorm zijn.
Oogje in het zeil
Hun eigen deel bestaat er uit om de beschikbare frequenties zo goed mogelijk te verdelen en te monitoren, zodat er meteen actie ondernomen kan worden als zich storingen voordoen. Er moet opgetreden kunnen worden door het Agentschap als iemand (eventueel onbedoeld) storing veroorzaakt en als onafhankelijk orgaan moeten ze onze draadloze communicatie beschermen. En terecht, want kamp heeft gelijk: zonder WiFi kun je toch niks meer?