Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025

Bestemmingsplan 2012 Posterenk

Toelichting Bestemmingsplan

Ontwikkeling MOB complex Bussloo

Woonvisie Gemeente Voorst

Structuurvisie midden Gemeente Voorst

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

BESTEMMINGSPLAN POSTERENK TER INZAGE

woensdag 05/12/12

POSTERENK – Van 28 november tot en met 9 januari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Posterenk’ ter inzage bij de gemeente Voorst. Dit moment is, in meerdere opzichten, een bijzonder moment in de geschiedenis van de totstandkoming van dit bestemmingsplan.

Lang proces levert nu gewenste diversiteit
Al in 2006 presenteerde de gemeente Voorst een zogeheten ‘Voorontwerpbestemmingsplan’ voor Posterenk. Het plan viel destijds bij vele Posterenkers niet helemaal in goede aarde.
Het gevoel overheerste dat dit plan zou leiden tot ‘een dorp in een dorp’. Het nieuwe wijkje van circa 45 woningen werd door de inwoners eenvoudigweg te fors bevonden.

Het heeft lang geduurd voordat het college van B&W kon en wilde meebewegen met de andere visie die bij veel inwoners van Posterenk leefde. Pas in 2010 deed zich de mogelijkheid voor om fundamenteel anders naar de ontwikkeling van het dorp te kunnen kijken. Dit had alles te maken met het feit dat aannemersbedrijf A.J. Bessels besloot af te zien van de bedrijfsverplaatsing naar de locatie aan de H.W. Iordensweg, waar het college van B&W hem graag had gezien. Daarbij bood de plaatsing van het geluidsscherm langs de A1 mogelijkheden om dichter bij de A1 te bouwen. Dat leverde meer vrijheid in locatiekeuze. Waar de gemeente eerder nog uitging van slechts 1 woningbouwlocatie van circa 45 woningen, worden in het huidige, voorliggende plan verspreid over het gehele dorp bouwmogelijkheden gerealiseerd in grotere en kleinere aantallen bij elkaar.

Traditioneel en Vernieuwend: hand in hand
Enerzijds zit er in voorliggend bestemmingsplan nog altijd een meer traditionele projectmatige ontwikkeling: op de locatie van aannemersbedrijf A.J. Bessels worden in een later stadium ongeveer 25 woningen gebouwd. Verschillende doelgroepen kunnen binnen die ontwikkeling kiezen voor een huur- of koopwoning. Anderzijds wordt er op 4 andere locaties de mogelijkheid geboden om door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in kleine clusters nog eens 20 woningen te realiseren. Bij een CPO-ontwikkeling zijn het de toekomstige bewoners zelf die vanaf het eerste moment met elkaar bepalen wat voor type woningen er gaat komen.
Anders dan bij de meer traditionele aanpak ligt het gehele proces in handen van de uiteindelijke eindgebruikers. Het is het eerste bestemmingsplan in de gemeente Voorst waarin heel nadrukkelijk de ruimte wordt geboden voor CPO. Het is in die zin ook voor de gemeente een experiment.In woningbouwland wordt er veel over CPO gesproken en er zijn een aantal succesvolle voorbeelden van bekend.

Samenwerking Posterenks Belang en Omstreken
Het voorliggende bestemmingsplan in de huidige vorm is mede te danken aan een goed functionerende plaatselijke belangenvereniging. Vanaf 2010 is er met enige regelmaat overleg gevoerd tussen de belangenvereniging en de gemeente. Dit overleg betrof de gewenste, meer organische, groei van het dorp. Posterenks belang en omstreken (PBO) heeft zich in het gehele traject goed laten adviseren door een aantal deskundigen en samen met de gemeente zijn zij gekomen tot een goede basis voor de toekomst van het dorp. In het voorjaar van 2013 zal het ‘Ontwerpbestemmingsplan’ naar verwachting door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het plan biedt dan de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe woningen. De marktsituatie zal in deze wel van grote invloed zijn op het realiseringstempo.