Posterenks Belang en Omstreken

Avondwandel4daagse Wilp-Posterenk-Bussloo 14 t/m 17 juni

wandelen1Wandel jij ook mee? @VoorstActief Voorst Actief. In onze maandelijkse column wordt deze maand aandacht gevraagd voor een jaarlijks terugkerende activiteit mede georganiseerd door de dorpscontactpersonen Wilp en Posterenk-Bussloo, de Avondwandel- 4daagse Na het grote succes van vorig jaar, wordt deze 4daagse dit jaar voor de 2e maal in de prachtige omgeving van Wilp, Posterenk en Bussloo georganiseerd. De start is iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf “het Vierhuis” bij Zozijn in Wilp. Vorig jaar hebben ruim 300 lopers met de 1e wandel4daagse meegedaan, waaronder leerlingen van basisscholen uit Wilp, Bussloo en Wilp-Achterhoek, mensen uit de buurt en cliënten van Zozijn. Ook waren er vele vrijwilligers, die zich daarna spontaan aanmeldden voor de 2e wandel- 4daagse. De afstanden van de wandelroutes zijn 3, 6 of 10 kilometer. De routes zijn weer aangepast. De 3 kilometer route is rolstoelvriendelijk. De routes van de 10 km lopen vaak over paden waar je zelf niet zo vaak komt en zijn weer verassend. Kun je niet op alle 4 avonden? Bij minimaal 3 avonden ontvang je een herinneringsgeschenk. Tevens zijn er dagkaarten te koop. De kosten t/m 16 jaar zijn voor 4 avonden € 3,50 en een dagkaart kost € 1. Voor volwassenen zijn de prijzen € 5 en € 1,50. In de week voorafgaand aan de wandel4daagse is het weer mogelijk om vooraf in te schrijven. Dit om wachtrijen te voorkomen op de startavond. Op maandag 6 juni is de voorinschrijving in dorpshuis “de Pompe” in Wilp van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag 9 juni is de “Wilpermolen” in Posterenk van 19.00 tot 20.00 uur geopend voor de voorinschrijving. De wandel4daagse eindigt op vrijdagavond 17 juni met een gezamenlijke feestelijke intocht vanaf het kasteel op landgoed “De Lathmer” vanaf 20.00 uur. De organisatie hoopt dat iedereen dit jaar (weer) meedoet met deze gezellige sportieve activiteit! Ook inwoners uit andere dorpen in de gemeente Voorst zijn van harte uitgenodigd. Lijkt het je leuk om één of meerdere avonden mee te lopen met het duwen van rolstoelen met bewoners van Zozijn? Neem dan contact op met Dick Nijland (Zozijn) 088-57530000. Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@ voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te vragen.

Wagenspel en fietstocht bij Wilpermolen in Posterenkwagenspel

Kom op 28 juni om 13.00 uur naar de molen in Posterenk, dan is er UNIEK THEATER met spelers uit Posterenk, Wilp en omgeving. Een paard en wagen met een dorpsomroeper, toneelspelers en kinderen roepen de mensen uit hun huizen voor een tafereel dat luidkeels en vol grappen wordt opgevoerd rond de wagen en de molen. Op, voor en om de wagen zetten toneelspelers in ruim een kwartier een levendig spektakel neer. Voor de eerste acte is de boerenwagen bij de boerderij van de Familie Bussink aan de Deventerweg 4 in Voorst. Vervolgens rijdt de stoet door Bussloo, via de Enkweg naar de Wilpermolen in Posterenk voor deel 2. Na dit wagenspel kunt u deelnemen aan een FIETSTOCHT van 30 km. voor iedereen die het leuk vindt om samen te fietsen. Er is wederom een fraaie route uitgezet en tussentijds wordt er nog ergens gestopt. Hierbij nodigen we iedereen van harte uit voor het wagenspel en de fietstocht.

Voor meer info: 0571-261203

Overleg  PBO met Wethouder Lagerweij over woningbouw

Op maandag 26 mei vond op initiatief van het bestuur van PBO een overleg plaats met wethouder Arjan Lagerweij over de woningbouw in Posterenk. De aanleiding voor dit overleg ontstond enkele maanden geleden door een artikel in de Stentor met als kop: Streep door woningbouw Wilp, Posterenk en Wilp-Achterhoek.
Wethouder Lagerweij gaf uitleg over de ontstane situatie en tekende daarbij aan dat B&W van Voorst eveneens zeer ontstemd zijn over deze ongewenste situatie. De provincie Gelderland heeft B&W van de gemeente Voorst te kennen gegeven dat de Gemeente Voorst te veel woningenbouw plannen heeft ingediend. Tot aan 2020 is nog ruimte voor ruim driehonderd nieuwbouwwoningen en daar hoort, in tegenstelling tot een eerdere opstelling van de provincie, het nieuwbouwproject De Schaker in Twello bij.
Op basis van enkele criteria, mede aangegeven door de provincie, is door B&W het besluit genomen door te gaan met de plannen in Teuge en Terwolde. Ook de bouw van woningen in Klarenbeek wordt nog toegestaan. Dit alles gaat ten koste van de plannen in de dorpen Posterenk, Wilp en Wilp – Achterhoek. PBO geeft in het gesprek tevens aan het vervelend te vinden dit bericht uit de media te hebben moeten vernemen. Lagerweij erkent dat de communicatie niet goed verlopen is en geeft aan dat de grondeigenaren in Posterenk wel een brief hebben ontvangen. posterenk luchtfoto
Het bestuur PBO betreurt de ontstane situatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming van zowel de provincie alsook binnen de Gemeente Voorst. Posterenk heeft zich sinds 2006 druk gemaakt voor de ontwikkeling van een maatwerk Bestemmingsplan en tot haar vreugde is deze in juli 2013 met een breed draagvlak binnen Posterenk vastgesteld door de Gemeenteraad. Het bijzondere daarin was dat Posterenk als eerste dorp binnen de Gemeente Voorst had uitgewerkt om met het Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) te gaan werken, een wijze van bouwen waarin eigenaren een grote mate van vrijheid hebben om een woning te bouwen. Bovendien gaf het nieuwe Bestemmingsplan voor Posterenk een prima mogelijkheid om gefaseerd over een langere periode te bouwen naar behoefte en wel op meerdere locaties. Er waren inmiddels al enkele initiatieven genomen om voorstellen uit te werken.
Helaas moeten wij vaststellen dat deze vooralsnog in de ijskast gaan tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die daarover door de Gemeente zijn geïnformeerd.
De vraag die nu voorligt is wat te doen om deze impasse open te breken en daarover wordt de afspraak gemaakt dat Lagerweij opnieuw in gesprek gaat met de Provincie en bespreekt welke mogelijkheden er nog zijn tot aan 2020. Hij informeert het PBO over de resultaten en belooft het PBO eveneens vanaf nu extra te letten op en goede communicatie.