Enquete woonbehoefte Posterenk

 

Heeft u plannen om op korte termijn te verhuizen?  Wilt u graag een nieuwe woning in Wilp? Kent u mensen die op zoek zijn naar een woning in Wilp?

 

Vul dan onze enquête in en help ons met het realiseren van nieuwbouw in de Posterenk!!!
Deze enquête gaat over de woonbehoeften in de kleine kernen van de Gemeente Voorst.
Start de Enquête hier
Aanleiding voor de enquête is de onlangs door de Gemeente Voorst opgestelde Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025. Daarin heeft de Gemeente Voorst aangegeven dat er ruimte om in de kleine kernen , Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, nieuwe woningen te bouwen.  Dit kan echter alleen tot stand komen nadat wij de concrete woonbehoeften in kaart hebben gebracht.

De Belangenverenigingen van Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, verenigd in de Vitale Kleinen Kernen Voorst (VKKV), hebben aangeboden hierin een rol te willen spelen. Wij spelen als belangenvereniging geen partij bij een eventuele bouw. Ons belang is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en bij te dragen aan een kwalitatief goede ontwikkeling van de leefgemeenschap Posterenk.  Dit ook in lijn met de eerder vastgestelde uitgangspunten.

Hebt u de komende vijf jaar geen plannen om te verhuizen dan heeft de invulling van deze enquête voor u geen zin.

Kent u oud-inwoners van Posterenk die graag willen terugkeren naar ons dorp of andere geïnteresseerden, dan verzoeken wij u deze mensen te attenderen op deze enquête.
De resultaten van de enquête worden gedeeld op een later in het voorjaar  te organiseren bijeenkomst en dat alles wordt geanonimiseerd gedaan.
Met de mensen die hun naam invullen wordt, indien u akkoord gaat, contact opgenomen.       

 Bedankt voor uw medewerking !

Bestuur PBO e.o.

 

Snel internet buitengebied Voorst

Inwoners in een straal van 10 km rond Bosgoed (Wilp-Achterhoek) werken samen om een snelle en betrouwbare internetverbinding te realiseren. Er is een optie voor TV en vaste telefonie (triple play). Op deze manier is er voor bijna elk  gezin of thuiswerker wel een juist pakket is samen te stellen. Ook kleine bedrijfjes kunnen van dit aanbod profiteren. Nevenvoordeel is dat goed werkend internet ook de waarde van de deelnemende panden verhoogt. We zoeken nog ruim 60 serieuze adressen in het dekkingsgebied van meer dan 1000 woningen. We faciliteren door dit buurtinitiatief bewoners in Nijbroek, Terwolde, De Vecht, Teuge, Twello, Apeldoorn (oost), Posterenk, Wilp, Klarenbeek enz.
IB Voorst heeft samenwerking gezocht met twee technische partners, dat zijn Stiveca en TWS-groep in Twello. Zij realiseren de technische uitrol van dit project. IB Voorst coördineert, informeert en is eerste aanspreekpunt.

Alternatief voor glasvezel buitengebied Voorst

De oplossing voor het van snel internet verstoken buitengebied hangt letterlijk in de lucht, en is nu bovendien vrij eenvoudig bereikbaar. Twintig bewoners uit de gemeente Voorst willen zichzelf binnen drie maanden tijd voorzien van internet via een straalverbinding. Glasvezel door de lucht met gegarandeerde snelheden, zo luidt de belofte.

Dat werkt zo: als er tachtig huishoudens binnen een straal van tien kilometer zijn gevonden die bereid zijn eenmalig 600 euro te investeren in zendmast en ontvangstapparatuur, dan kan het draadloze netwerk worden ‘uitgerold’. Daarna kunnen deze huishoudens voor 42 euro per maand internetten en bellen, en met tv erbij kost dat 53 euro.

In tegenstelling tot CIF, dat glasvezel aanlegt in grote gebieden waar minimaal de helft van alle adressen meedoet, hoeven huishoudens niet levenslang tien euro per maand te betalen bovenop hun abonnement. Bovendien is de draadloze verbinding al na een jaar opzegbaar.

Langzaam
Ilse Haagen uit Wilp-Achterhoek is een van de drijvende krachten achter de werkgroep Internet Buitengebied Voorst. “Ik had geen zin om nog jaren te moeten wachten tot er hier glasvezel wordt aangelegd”, zegt zij. Via sociale media kwam Haagen in contact met Peter Ebbelink uit Woerden, die het draadloze internet gaat aanbieden met zijn bedrijf Stiveca. Zijn dienst ontstond eveneens uit ergernis: Ebbelink baalde zo van het langzame internet in zijn huis, dat hij besloot op eigen kosten een snelle verbinding aan te leggen. “Inmiddels zijn er hier vijftig huishoudens aangesloten.”

Het initiatief in Wilp-Achterhoek behoort bij de eerste projecten van Stiveca, samen met collectieven in Kootwijkerbroek en Kockengen (Utrecht). “Dit kan een oplossing zijn voor buitengebieden in heel Nederland”, stelt Ebbelink. “Mits er tachtig huishoudens meedoen.” In Voorst moet binnen tien weken het benodigde aantal huishoudens zijn gevonden. Is dat gelukt, dan kan het binnen enkele weken draaien. Het hoofdsignaal komt dan overigens bij Haagen om de hoek vandaan, van het Twellose bedrijf TWS.

Draadloos
Haagens denkt niet dat het draadloze internet de aanleg van een glasvezelnetwerk in de weg hoeft te staan: “Dit moet niet in de plaats komen van glasvezel; we schrijven ons waarschijnlijk alsnog gewoon in bij CIF; een glasvezelverbinding blijft immers een meerwaarde voor een huis. Het duurde me alleen te lang voor het zover is.”

Vorige week werd bekend dat CIF eerst nader onderzoek wil doen voor het begint met het aanleggen van glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Noord-Veluwe en Voorst. Met het aansluiten van de circa 40.000 aansluitingen zou dit voorjaar worden begonnen. Een nieuwe planning volgt eind deze maand. Ebbelink heeft inmiddels ook aanvragen uit Herxen en Wijhe.

POSTERENK.- Groepjes wandelaars vertrokken zondagmiddag vanaf Pampus voor een Winterwandeling door Posterenk en omgeving. De Wilpermolen was de centrale plek waar mensen elkaar konden ontmoeten en van live muziek konden genieten. Even gezellig samen met een kopje koffie en een broodje worst. De kerstman was aanwezig met een traktatie voor iedere wandelaar. Al wandelend kwamen de deelnemers aan deze eerste Winterwandeling langs versierde tuinen, Midwinterhoornblazers en enkele kerststalletjes. Ook was er een levende kerststal te bewonderen. De organisatie had voor mensen die minder goed ter been waren zelfs de mogelijkheid om per fiets de 4,5 kilometer af te leggen

Klaas Smit duikt in geschiedenis Posterenk
Klaas overhandigt het eerste boek aan zijn schoonzus Wil, weduwe van zijn broer Wim.
POSTERENK.- In 1943 is hij in een gezin met vier kinderen in Posterenk geboren, maar van de oorlog kan Klaas Smit zich niets meer herinneren. Zijn vader was fietsenmaker en zat in de oorlog bij de Luchtbescherming, een hulpinstantie, waar je als burger voor gevraagd werd en waarvoor iedere gemeente een plaatselijke afdeling oprichtte. Aan zijn pas verschenen boek ‘De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw’ zijn zeven jaar speurwerk en vele interessante gesprekken met bewoners van de Posterenk vooraf gegaan. Zijn jongere broer Wim kwam samen met zijn vrouw geregeld op verjaardagen, waar nog veel jeugdherinneringen werden opgehaald. Op een dag vroeg zijn broer of het niet leuk zou zijn samen deze jeugdherinneringen te bundelen. Klaas ging akkoord. Hij had toen nog geen idee dat zijn broer zou komen te overlijden en hij zich alleen aan deze taak zou wijden, toen hij de VUT inging. Hij voelde het als zijn plicht om aan de wens van zijn broer te voldoen. Alle gesprekken op band De jarenlang gevoerde gesprekken waren een openbaring voor Klaas: “Als je eenmaal bezig bent, dan komt het ene verhaal na het ander naar boven en overal waar ik aanklopte
kreeg ik medewerking. Iemand zette een sigarendoos voor me neer met bewaarde pamfletten, die door de Duitsers en de Canadezen waren gedropt.” De informatie en verhalen stapelden zich gestaag en Klaas had het er druk mee om alles te selecteren, op waarheid te verifiëren en chronologisch te ordenen om er een samenhangend verhaal van te maken. “Twee uur duurde zo’n gesprek meestal en ik nam alles op band op. Ik vond het vooral bijzonder om feiten te noteren, die minder bekend waren onder de inwoners van Posterenk en daarbuiten; feiten bij voorbeeld over de tewerkstelling in Duitsland en diverse onderduikverhalen”, legt Klaas uit. De meeste huizen in Posterenk hadden en kelder, waar men kon schuilen. Er is veel verwoest, maar de Mölle is blijven staan, alleen kogelgaten zijn
stille getuigen van de oorlog.
Voltooiing
Na zeven jaar kijkt Klaas Smit met veel voldoening terug op zijn werk, dat hij bij Print en More heeft laten drukken en inbinden. Van bewoners en de OKV kreeg hij veel beeldmateriaal. In zijn boek schetst hij een beeld van een hechte dorpsgemeenschap in oorlogstijd en ook daarna. Het verenigingsleven bloeide weer op en de jeugd, die in de oorlog nietecht kind had kunnen zijn, sloeg zijn vleugels uit. Feiten, die in zijn boek niet verschenen als abstracte maatschappelijke ontwikkelingen, maar beschreven als concrete gebeurtenissen, door de inwoners van de Posterenk zélf verteld. Voor de Wilper Mölle, als adres waar het eerste exemplaar in aanwezigheid van burgemeester Penninx afgelopen zaterdag werd aangeboden, heeft de schrijver bewust gekozen.
Presentatie in Wilper Mölle
Het was te voorspellen dat de Wilper Molen niet alle gasten zou kunnen herbergen afgelopen zaterdag. Het was er een drukte van jewelste en de belangstelling was groot. Neef Bart Smit, zoon van zijn overleden broer Wim, opent de middag en Klaas neemt het woord over. Hij vertelt nog eens dat het in feite niet de bedoeling was een boek over oorlog en wederopbouw te schrijven, maar dat zich via zijn oproep toentertijd in de krant zoveel senioren hadden gemeld die een bijdrage wilde leveren dat hij steeds enthousiaster werd. Bertus ten Bosch, lid van OKV, heeft hem helemaal over
de streep getrokken, zo vertelt hij. Via zijn zus kwam hij in contact met Mario Domen, die hem met raad en daad terzijde stond. Het eerste boek overhandigt Klaas aan zijn schoonzuster Wil, de weduwe van zijn broer en vervolgens richt zijn zoon Etienne, ook in de naam van zijn zus ontroerende woorden aan zijn vader. Jos Penninx benadrukt, als burgemeester erg trots te zijn over het feit dat dit boek tot stand is gekomen. “Het leest makkelijk weg en alle plaatjes geven een uitstekend beeld van de geschiedenis. In de oorlog ging het erom voortdurend keuzes te maken.”Wat zou ik
gedaan hebben als ik toen geleefd had? Deze vraag geeft Jos Penninx iedereen mee en de tweede vraag: ‘wat leren wij hiervan?’ Vast staat dat alle Posterenkers samen de schouders eronder hebben gezet. Na het officiële gedeelte volgt een signeersessie en wordt iedere bezoeker uitgenodigd het boek te kopen.

Boekpresentatie De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw

 
Zojuist verschenen: Klaas Smit, De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw. Uitgave in eigen beheer.
 
posterenk-1945Je zou denken dat meer dan 70 jaar na de tweedewereldoorlog alles over dit onderwerp wel is verteld. Inderdaad hebben vele historici zich erover uit gelaten. Dat geldt ook voor de jaren erna die bekend zijn geworden als de wederopbouw. Toch voegt dit boek unieks toe aan de al bestaande verzameling literatuur. Voor het eerst komen de inwoners van de Posterenk zelf aan het woord. Voor het eerst ook worden hun persoonlijke herinneringen zichtbaar in hun eigen foto’s. Er ontstaat zo  een beeld van een hechte dorpsgemeenschap die elkaar vaak door dik en dun steunde. Het was een gemeenschap met markante  persoonlijkheden die zich niet zonder slag of stoot de les lieten lezen door de bezetter. Maar die ook heel goed wist hoe ze samen van vrolijke gebeurtenissen konden genieten.
Maar ook in de tijd na de tweede wereldoorlog lieten de Posterenkers elkaar niet los. Er was veel vernield. Veel mensen waren dakloos geworden. En daarbij kwamen natuurlijk ook allerlei nieuwe ontwikkelingen die niet aan de Posterenk voorbij gingen. Het verrenigingsleven bloeide weer op. De jeugd die in de oorlog niet echt kind had kunnen zijn, sloeg zijn vleugels uit. Maar ook de ontwikkelingen in wetenschap en politiek gingen niet aan de Posterenk voorbij. Het is de kracht van deze uitgave dat al deze ontwikkelingen niet als abstracte maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven, maar als concrete gebeurtenissen die door de inwoners van de Posterenk zelf worden verteld. In het Nawoord komt de auteur, oud-inwoner van de Posterenk, zelf aan het woord: Mijn herinneringen zijn niet voldoende om een boek als dit vol te schrijven. Maar van jongs af aan had ik een grote interesse in geschiedenis, en met name in die van de  Tweede Wereldoorlog. Gelukkig  waren er vele (oud)dorpsgenoten die mij op levendige wijze hun ervaringen uit die tijd deelachtig maakten. De gesprekken met hen zal ik niet gauw vergeten – hun parate kennis over die tijd verbaast me ook nu nog. Dat geldt ook voor de humor waarmee ze op die bewogen tijd terugkeken. En wat een schat aan beeldmateriaal vertrouwden ze aan me toe! … Ik hoop dat ik voor u als lezer de geschiedenis van de Posterenk zoals die door zijn inwoners is beleefd, met dit boek weer tot leven heb kunnen brengen.Als er daarbij af en toe een glimlach om uw lippen is verschenen, ben ik een tevreden schrijver.
Hierop past maar een antwoord: Klaas, bedankt!
 
Op  10 december vindt de aanbieding van het eerste exemplaar plaats in aanwezigheid van de burgemeester van Voorst, dhr. Jos Penninx. Locatie Wilpermolen, Molenallee 14, Posterenk. U bent daarvoor van 15-17 uur van harte uitgenodigd. Het boek zal dan ook verkrijgbaar zijn voor € 19,95. Hierna is het boek te koop bij Boekhandel Oonk te Twello, Boekwinkel de Negro in Bathmen en
bij Bakker Gerrits te Wilp. U kunt het boek ook bestellen via boekposterenk@gmail.com en het na afspraak dan ophalen.

Woonvisie Aantrekkelijk Voorst
2025
Ontwerp structuurvisie

gemeentehuis-voorstDe gemeente Voorst is een aantrekkelijke gemeente. Gelegen in de groene zone tussen Deventer, Zutphen en Apeldoorn is Voorst een hoogwaardige en gewaardeerde woonplek. De meeste inwoners van Voorst wonen een periode van hun leven in de stad, om te studeren of omdat zij daar hun eerste baan vinden. Veel van hen komen daarna weer terug. Maar ook voor andere huishoudens is Voorst aantrekkelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat zich jaarlijks meer huishoudens in Voorst vestigen dan er vertrekken. Deze huishoudens worden aangetrokken door de rust, het groen en de weerbare, zelfbewuste gemeenschappen in de dorpen. We kunnen gerust constateren dat Voorst een aantrekkelijke gemeente is en dat gaan we de komende jaren zo houden!

Download de woonvisie-aantrekkelijk-voorst-2025-ontwerp-structuurvisie

Woonzorgvisie Voorst

woonzorgDeze woonzorgvisie gaat in op de vraag hoe de gemeente aansluitend bij de positie en structuur in de kernen, komt  tot een aanpak waarbij inwoners worden ondersteund in het zelfstandig wonen met een zorgvraag, zonder de uitvoering hierin over te nemen van mensen. De visie is tot stand gekomen in een periode waarin mensen met een zorgvraag als gevolg van transities in de zorg en het sociale domein langer zelfstandig moeten, maar vaak ook willen wonen. Aan de visie ligt betrokkenheid van de maatschappelijke partners en een viertal experimenten ten grondslag

Download hier de woonzorgvisie_voorst

Overleg  PBO met Wethouder Lagerweij over woningbouw

Op maandag 26 mei vond op initiatief van het bestuur van PBO een overleg plaats met wethouder Arjan Lagerweij over de woningbouw in Posterenk. De aanleiding voor dit overleg ontstond enkele maanden geleden door een artikel in de Stentor met als kop: Streep door woningbouw Wilp, Posterenk en Wilp-Achterhoek.
posterenkWethouder Lagerweij gaf uitleg over de ontstane situatie en tekende daarbij aan dat B&W van Voorst eveneens zeer ontstemd zijn over deze ongewenste situatie. De provincie Gelderland heeft B&W van de gemeente Voorst te kennen gegeven dat de Gemeente Voorst te veel woningenbouw plannen heeft ingediend. Tot aan 2020 is nog ruimte voor ruim driehonderd nieuwbouwwoningen en daar hoort, in tegenstelling tot een eerdere opstelling van de provincie, het nieuwbouwproject De Schaker in Twello bij.
Op basis van enkele criteria, mede aangegeven door de provincie, is door B&W het besluit genomen door te gaan met de plannen in Teuge en Terwolde. Ook de bouw van woningen in Klarenbeek wordt nog toegestaan. Dit alles gaat ten koste van de plannen in de dorpen Posterenk, Wilp en Wilp – Achterhoek. PBO geeft in het gesprek tevens aan het vervelend te vinden dit bericht uit de media te hebben moeten vernemen. Lagerweij erkent dat de communicatie niet goed verlopen is en geeft aan dat de grondeigenaren in Posterenk wel een brief hebben ontvangen. Wilpermolen, Wilp-Posterenk
Het bestuur PBO betreurt de ontstane situatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming van zowel de provincie alsook binnen de Gemeente Voorst. Posterenk heeft zich sinds 2006 druk gemaakt voor de ontwikkeling van een maatwerk Bestemmingsplan en tot haar vreugde is deze in juli 2013 met een breed draagvlak binnen Posterenk vastgesteld door de Gemeenteraad. Het bijzondere daarin was dat Posterenk als eerste dorp binnen de Gemeente Voorst had uitgewerkt om met het Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) te gaan werken, een wijze van bouwen waarin eigenaren een grote mate van vrijheid hebben om een woning te bouwen. Bovendien gaf het nieuwe Bestemmingsplan voor Posterenk een prima mogelijkheid om gefaseerd over een langere periode te bouwen naar behoefte en wel op meerdere locaties. Er waren inmiddels al enkele initiatieven genomen om voorstellen uit te werken.
Helaas moeten wij vaststellen dat deze vooralsnog in de ijskast gaan tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die daarover door de Gemeente zijn geïnformeerd.
De vraag die nu voorligt is wat te doen om deze impasse open te breken en daarover wordt de afspraak gemaakt dat Lagerweij opnieuw in gesprek gaat met de Provincie en bespreekt welke mogelijkheden er nog zijn tot aan 2020. Hij informeert het PBO over de resultaten en belooft het PBO eveneens vanaf nu extra te letten op en goede communicatie.

Posterenkse Winterwandeling

Op 11 december 2016 wordt in de Posterenk een winterwandeling georganiseerd.

Afgekeken van het ‘Kerstkransje’ in Haarle, is er een 4,5 km lange wandeling door het dorp waarbij langs de route vele activiteiten zijn georganiseerd. Het mooie van alles is dat bij een eerste rondgang door het dorp spontaan allerlei ideeën ontstonden om wat te organiseren en inmiddels is het een compleet dorpsgebeuren geworden.  Het start- en eindpunt is bij Pampus, Knibbelallee 3 7384AN Posterenk en onderweg zal de Kerstman u welkom heten. U kunt genieten van verschillende genres muziek ten gehore gebracht door de Polband, de Wurlitzers, duo Once Again, midwinterhoornblazers, Step by Step en Brassband Crescendo Wilp.winterwandeling-posterenk
Ook aan de inwendige mens is gedacht en naast de inmiddels beroemde Molukse en Indische hapjes op het kruispunt en pizzapunten uit een zelfgemaakte tuinoven kan er genoten worden van pannenkoeken, balkenbrij en oliebollen gebakken, deze laatste gebakken voor en door de kerk in Wilp. De opbrengsten van de pannenkoeken en balkenbrij gaan ook naar dorps gerelateerde goede doelen.
Ook voor de jeugd is er van alles te doen. In Pampus kunnen kerstbomen versierd worden die later naar ’t Grotenhuis, De Benring en Martinushof gebracht worden. Onderweg kan er pony gereden worden of kan popcorn gebakken worden samen met de Scouting Gelre Groep. De kinderen van de St Martinusschool uit Bussloo zorgen voor een verrassing.
In de werkplaats van een plaatselijk aannemersbedrijf voert toneelvereniging Actief elk uur het zelf geproduceerde stuk ‘Tussen kunst en kitsch” op. Een kort komisch stuk waarbij helder wordt welke gelukkige Posterenker kunstschatten bezit of wat prul blijkt te zijn. Is de vaas uit de middeleeuwen? Is het een echte Heiboer?
In een omgetoverde schuur is een levende Kerststal te bewonderen. Zoals te lezen is, is er ontzettend veel te doen en toch kunt u onderweg nog meer tegen komen, waarbij zelfs jezelf even wanen in Bali geen probleem is.
Ook bij slecht weer is er geen man overboord, want zelfs het kerstmarktje wordt eventueel naar binnen verplaatst. De kerstbomen blijven buiten te koop op een reeds bekend adres. Zo nodig kan de route ook per fiets afgelegd worden.
Laat jezelf meenemen in dit mooi verlichte dorpje in een prachtige winterse sfeer waarbij verbinding centraal staat.

MIDDENGEBIED GEMEENTE VOORST
Thematische structuurvisie recreatie

bussloo-3-1024x768Gemeente Voorst is zich bewust van haar bijzondere positie als groen Middengebied van de Stedendriehoek, waar het recreatiegebied Bussloo onderdeel van uit maakt. De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007) zet in op de doorontwikkeling van Bussloo en omgeving, waarin diverse recreatieve activiteiten worden geconcentreerd in een kwalitatief hoogwaardig landschap. Selectiviteit, hoogwaardigheid en behoud van het groene karakter zijn daarbij voorwaarden. Deze voorwaarden komen tot uiting in de bestuursopdracht die de basis is geweest voor deze thematische structuurvisie. Een geleide toeristisch/recreatieve ontwikkeling van het gebied moet mogelijk worden gemaakt met als nadrukkelijke randvoorwaarde het in stand houden en versterken van de huidige kwaliteiten. Hierbij spelen de bestaande bedrijvigheid, de positie van de bewoners en de bestaande waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie een belangrijke rol.

Bekijk hier de nota MIDDENGEBIED GEMEENTE VOORST

Winterwandeling in de Posterenk

POSTERENK– Op 11 december 2016 wordt in de Posterenk een winterwandeling georganiseerd. Afgekeken van het ‘Kerstkransje’ in Haarle, is er een 4,5 km lange wandeling door het dorp waarbij langs de route vele activiteiten zijn georganiseerd. Het mooie van alles is dat bij een eerste rondgang door het dorp spontaan allerlei ideeën ontstonden om wat te organiseren en inmiddels is het een compleet dorpsgebeuren geworden. winterwandelen4-845x321
Het start- en eindpunt is bij Pampus, Knibbelallee 3 7384AN Posterenk en onderweg zal de kerstman u welkom heten. U kunt genieten van verschillende genres muziek ten gehore gebracht door de Polband, de Wurlitzers, duo Once Again, midwinterhoornblazers, Step by Step en Brassband Crescendo Wilp.
Ook aan de inwendige mens is gedacht en naast de inmiddels beroemde Molukse en Indische hapjes op het kruispunt en pizzapunten uit een zelfgemaakte tuinoven kan er genoten worden van pannenkoeken, balkenbrij en oliebollen, deze laatste gebakken voor en door de kerk in Wilp. De opbrengsten van de pannenkoeken en balkenbrij gaan ook naar dorps gerelateerde goede doelen.
Ook voor de jeugd is er van alles te doen. In Pampus kunnen kerstbomen versierd worden die later naar ’t Grotenhuis, De Benring en Martinushof gebracht worden. Onderweg kan er pony gereden worden of kan popcorn gebakken worden samen met de Scouting Gelre Groep. De kinderen van de St Martinusschool uit Bussloo zorgen voor een verrassing. In de werkplaats van een plaatselijk aannemersbedrijf voert toneelvereniging Actief elk uur het zelf geproduceerde stuk ‘Tussen kunst en kitsch’ op. Een kort komisch stuk waarbij helder wordt welke gelukkige Posterenker kunstschatten bezit of wat prul blijkt te zijn. Is de vaas uit de middeleeuwen? Is het een echte Heiboer?
In een omgetoverde schuur is een levende Kerststal te bewonderen. Kortom, er is ontzettend veel te doen en toch kunt u onderweg nog meer tegen komen, waarbij je jezelf zelfs even in Bali kunt wanen. Ook bij slecht weer is er geen man overboord, want zelfs het kerstmarktje wordt eventueel naar binnen verplaatst. De kerstbomen blijven buiten te koop op een reeds bekend adres. Zo nodig kan de route ook per fiets afgelegd worden.
Laat jezelf meenemen in dit mooi verlichte dorpje in een prachtige winterse sfeer waarbij verbinding centraal staat.

Avondwandel4daagse Wilp-Posterenk-Bussloo 14 t/m 17 juni

wandelen1Wandel jij ook mee? @VoorstActief Voorst Actief. In onze maandelijkse column wordt deze maand aandacht gevraagd voor een jaarlijks terugkerende activiteit mede georganiseerd door de dorpscontactpersonen Wilp en Posterenk-Bussloo, de Avondwandel- 4daagse Na het grote succes van vorig jaar, wordt deze 4daagse dit jaar voor de 2e maal in de prachtige omgeving van Wilp, Posterenk en Bussloo georganiseerd. De start is iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf “het Vierhuis” bij Zozijn in Wilp. Vorig jaar hebben ruim 300 lopers met de 1e wandel4daagse meegedaan, waaronder leerlingen van basisscholen uit Wilp, Bussloo en Wilp-Achterhoek, mensen uit de buurt en cliënten van Zozijn. Ook waren er vele vrijwilligers, die zich daarna spontaan aanmeldden voor de 2e wandel- 4daagse. De afstanden van de wandelroutes zijn 3, 6 of 10 kilometer. De routes zijn weer aangepast. De 3 kilometer route is rolstoelvriendelijk. De routes van de 10 km lopen vaak over paden waar je zelf niet zo vaak komt en zijn weer verassend. Kun je niet op alle 4 avonden? Bij minimaal 3 avonden ontvang je een herinneringsgeschenk. Tevens zijn er dagkaarten te koop. De kosten t/m 16 jaar zijn voor 4 avonden € 3,50 en een dagkaart kost € 1. Voor volwassenen zijn de prijzen € 5 en € 1,50. In de week voorafgaand aan de wandel4daagse is het weer mogelijk om vooraf in te schrijven. Dit om wachtrijen te voorkomen op de startavond. Op maandag 6 juni is de voorinschrijving in dorpshuis “de Pompe” in Wilp van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag 9 juni is de “Wilpermolen” in Posterenk van 19.00 tot 20.00 uur geopend voor de voorinschrijving. De wandel4daagse eindigt op vrijdagavond 17 juni met een gezamenlijke feestelijke intocht vanaf het kasteel op landgoed “De Lathmer” vanaf 20.00 uur. De organisatie hoopt dat iedereen dit jaar (weer) meedoet met deze gezellige sportieve activiteit! Ook inwoners uit andere dorpen in de gemeente Voorst zijn van harte uitgenodigd. Lijkt het je leuk om één of meerdere avonden mee te lopen met het duwen van rolstoelen met bewoners van Zozijn? Neem dan contact op met Dick Nijland (Zozijn) 088-57530000. Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@ voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te vragen.