Pampus Pop Podium  

Op vier zondagmiddagen zal het Pampus Pop Podium een Band organiseren in Pampus die graag zijn/haar kunnen wil laten zien en horen aan het Publiek

Dat doen we in het Café van Pampus en we gaan om 15.00 uur open.

Start met Re-Level: 

We starten op zondagmiddag 18 november met de regionale Rock Band Re-Level , een vijfmans/vrouw formatie die is begonnen in 2017.

Bandleden zijn:

 • René van Bussel Gitarist en zang
 • Rina Dommerholt, Leadzang
 • Harry Breden Basgitaar en zang
 • Robin Oosterwijk, Gitaar
 • Richard Scheerder, drum en zang

Re-Level speelt gitaarrock georiënteerde muziek met nummers van toen en nu

Entré Gratis

Zo kun je geld blijven verdienen met je dak

Het feestje voor zonnepanelenbezitters wordt kariger: voor teruggeleverde stroom krijgen ze niet meer de volle mep. Hoe werkt de nieuwe regeling?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het dak van een huis in Drachten worden zonnepanelen geplaatst. Foto ANP
De energietransitie is een calvinistische operatie met louter plichten en boetedoening, maar er is één uitzondering: de salderingsregeling. Bezitters van zonnepanelen zijn er gek op, want deze regeling garandeert een prachtig financieel rendement voor de zonnepanelen.
Dankzij deze regeling is het zonnepaneel op dak een gewone verschijning geworden. De afgelopen vijf jaar groeide het aantal panelen met gemiddeld 30 procent per jaar. Vorig jaar spoot dat oppervlak zelfs omhoog met 60 procent.
Bezitters van zonnepanelen mogen stroom die ze niet zelf gebruiken, terugleveren aan het stroombedrijf. Voor de stroom die ze leveren, krijgen ze de zelfde prijs die ze zelf voor een kilowattuur moeten betalen(op dit moment rond de 20 eurocent); zo is dat vastgelegd in de salderingsregeling. Zou die er niet zijn, dan zou het energiebedrijf hooguit een paar cent per kilowattuur willen betalen.
Voor elke kilowattuur die aan het net wordt geleverd, betaalt het stroombedrijf straks de (lage) marktprijs. Foto ANP
Dankzij die geweldige prijs die panelenbezitters voor hun stroom krijgen, zijn zonnepanelen in gemiddeld zes jaar terug te verdienen. En omdat die panelen elk jaar goedkoper worden, is de verwachting dat ze al snel binnen vier jaar worden terugverdiend. Terwijl zo’n paneel makkelijk 20 tot 25 jaar mee kan. Dat zou neerkomen op een nagenoeg gegarandeerd beleggingsrendement van rond de 10 procent. Feest!
Juist deze blij makende regeling gaat er aan, zo maakte minister Wiebes onlangs bekend. De salderingsregeling wordt per 2020 omgebouwd tot een terugleversubsidie. Die wordt een stuk calvinistischer: voor elke kilowattuur die aan het net wordt geleverd, betaalt het stroombedrijf de (lage) marktprijs, en legt de overheid een subsidie toe. Hoe hoog die subsidie wordt, wordt deze zomer bekendgemaakt, maar de zonnepanelenbezitter krijgt nooit meer die topprijs van rond de 20 cent. En bovendien zal de prijs elk jaar een beetje worden verlaagd, in hetzelfde tempo als de panelen goedkoper worden.
1. MINDER (MAAR NOG ALTIJD GENOEG) RENDEMENT
De terugleversubsidie, schrijft Wiebes, zal zo worden opgesteld dat eigenaren hun zonnepanelen in zeven jaar kunnen ­terugverdienen. Dat komt neer op een ­financieel rendement van rond 6 procent, nog altijd riant in een tijd dat sparen slechts fracties van procenten oplevert. Bovendien stond het rendement van de salderingsregeling toch al op de tocht. Dat rendement is zo hoog, omdat stroom duur is, en stroom is zo duur dankzij de energiebelasting. Maar die energiebelasting op stroom zal de komende jaren fors dalen, om het gebruik van stroom aan te moedigen (ten koste van gas). En dus zal het rendement van de salderingsregeling flink dalen. Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), is dan ook blij met de plannen van Wiebes. ‘De salderingsregeling was niet stabiel. Deze terugleversubsidie wel.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEER PANELEN
Van de salderingsregeling heb je alleen profijt zolang je stroomproductie in een jaar niet groter is dan je eigen gebruik. Zo zijn er huishoudens die maar vijf paneeltjes nemen, hoewel hun dak er misschien wel twaalf zou kunnen dragen. Met de huidige salderingsregeling zouden die zeven extra panelen echter nauwelijks geld opleveren.
Met de nieuwe regeling wordt dat anders: iedereen kan netto producent worden. In bovenstaand voorbeeld: twaalf panelen op dat dak wordt heel interessant. Het zou dus zomaar kunnen dat de nieuwe regeling dus juist veel meer zonnepanelen gaat opleveren.
3. MEER BUREAUCRATIE
De huidige salderingsregeling werkt nagenoeg automatisch. In 2020 moeten alle mensen met zonnepanelen (dat zijn er al meer dan een miljoen) terugleversubsidie aanvragen bij het overheidsloket van de RVO. Daarna moet de RVO elk jaar honderdduizenden nieuwe aanvragen behandelen. Dat wordt een grote opgave. Om het nog lastiger te maken, krijgt de regeling een jaarlijks plafond. Dus wie laat in het jaar bedenkt dat hij panelen wil, kan zomaar achter het net vissen.
Kortom: de regeling wordt bureaucratisch en onzeker. ‘En waarvoor?’, vraagt Joris Wijnhoven van Greenpeace zich af. ‘De kosten van zonnepanelen dalen zo hard, dat je over een paar jaar de subsidie gewoon zou kunnen afschaffen.’ Dat mensen tot die tijd een feestje kunnen vieren op kosten van de belastingdienst: gun ze dat feestje. ‘Je wilt dat heel Nederland in een paar jaar aan de zonnepanelen gaat. Dan móét je er wel een feestje van maken.’
4. MEER THUISBATTERIJEN
Dankzij de salderingsregeling kan iedere zonnepanelenbezitter zijn stroom tegen een toptarief terugleveren aan het net, en dat gebeurt dan ook ongeremd. Met het nieuwe systeem wordt het interessant om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Daarvoor zijn systemen in de markt, die regelen dat apparaten zoals wasmachine, wasdroger en elektrische boiler worden ingeschakeld als de zon schijnt, en dat dan ook de auto (mits aanwezig) wordt opgeladen.
In Nederland gebruiken mensen met zonnepanelen slechts 30 procent van hun productie direct zelf; de rest wordt geleverd aan het net. In Duitsland houden panelenbezitters 60 tot 80 procent van hun productie in eigen huis, zegt Erik de Leeuw van Solarwatt, een bedrijf dat voor dat doel systemen verkoopt.
Duitsers, legt hij uit, moeten veel betalen voor stroom (rond 30 cent per kilowattuur), en krijgen bij teruglevering aan het net maar een paar cent. Systemen om het eigen gebruik te vergroten, kosten rond 500 euro. Veel panelenbezitters hebben er een batterij van ettelijke duizenden euro’s bij. Die ontwikkeling zou voor de netbeheerders (zoals Liander en Enexis) een opluchting kunnen betekenen: dan wordt het energienet niet extra belast door de zonnepanelen met hun piekproductie, maar juist ontlast.
5. MEER DIGITALE STROOMMETERS
Wie straks in aanmerking wil komen voor de terugleversubsidie, moet beschikken over een moderne, digitale stroommeter, die het gebruik en de productie (die wordt gesubsidieerd) apart meten. Die eis gaat ook gelden voor mensen die nu al zonnepanelen hebben. Op dit moment heeft 40 procent van de huishoudens een slimme meter; in 2020, als de terugleversubsidie van kracht wordt, moet dat 80 procent zijn.
6. DE POSTCODEROOS
Wie geen panelen op eigen dak kan of wil leggen, kan terecht bij een lokale energiecoöperatie in de buurt (in de ‘postcoderoos’). Maar als de energiebelasting omlaag gaat, en daarmee het financiële rendement voor coöperatieleden, dreigen de coöperaties ‘door hun hoeven te zakken’, zegt Van der Gaag van de NVDE. Ook de deelnemers aan de cooperaties zullen blij zijn dat ze straks aanspraak kunnen maken op een terugleversubsidie, denkt hij.

Voor alle Nederlanders in 2023 snel vast internet
Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 07:00

Snel internet, overal beschikbaar, voor iedereen: vast en mobiel. Het kabinet stelt als doel dat álle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken. Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “We zijn met onze digitale infrastructuur nu koploper, maar we moeten nu stappen zetten om dat te blijven. De komende jaren worden immers allerlei dagelijkse zaken continu verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots en huishoudelijke apparaten. Elke Nederlander moet dan altijd over snel vast en mobiel internet beschikken. Om dat te bereiken creëert het kabinet daarom nu de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de diensten die daaruit ontstaan.”

Extra ondersteuning voor lokale overheden
97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie. Daarom haalt het kabinet het 100%-doel 2 jaar naar voren, maar is het streven om in dat jaar (2023) al verder versneld te hebben. Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies. Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Dekkingsplicht bij toekomstige veilingen mobiele communicatie
Het kabinet wil ook dat Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijft. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken.

Duidelijkheid over randvoorwaarden voor aanleg infrastructuur
Voor de aanleg van onze digitale infrastructuur – en de uitrol van toekomstige mobiele communicatienetten in het bijzonder – is het essentieel dat de randvoorwaarden op lokaal niveau optimaal zijn ingevuld. Zo moet voor zowel aanbieders als gemeenten vooraf duidelijk zijn hoe bijvoorbeeld het toekomstige 5G-netwerk wordt gebouwd, inclusief de daarvoor benodigde kleine antennes. Het kabinet heeft daarom onder andere besloten de EU-aanbeveling over normen van elektromagnetische velden op te gaan nemen in Nederlandse wetgeving in plaats van in het huidige convenant tussen overheden en aanbieders. Dit geeft aanbieders op landelijk niveau duidelijkheid. Tegelijkertijd hebben consumenten zekerheid dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving.

Nota mobiele communicatie
Specifiek voor draadloze communicatie werkt het ministerie van EZK aan de Nota Mobiele Communicatie. Deze wordt gepubliceerd zodra twee nog lopende trajecten zijn afgerond. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de overname van mobiele aanbieder Tele2 door T-Mobile. Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 GigaHertz frequentieband in onder andere Noord-Nederland. Beide trajecten zijn van belang voor de inrichting van de veilingen van frequenties voor bijvoorbeeld de 5G-netwerken.

 

Spannende tijden voor Glasvezel in het buitengebied van de Posterenk

Voor mensen in het buitengebied weten over een week of hun trage ADSL verbinding word vervangen door glasvezel aansluiting.

Voor de woningen die alleen maar een telefoonaansluiting hebben biedt Glasvezel Buitenaf https://www.glasvezelbuitenaf.nl/ deze mogelijkheid. Huizen die zich kunnen abonneren op Ziggo zijn uitgesloten van deze aanbieding. Die zijn aangewezen op een aanbieding van de Digitale Stad Veluwe http://www.digitalestadveluwe.nl/

Beiden vereisen een 50% deelname van de mogelijke aan te sluiten adressen. Voor deze mensen is het dus zaak dat de 50% wordt gehaald.

De kosten voor beide glasvezelaansluiting zijn verschillend. Glasvezel Buitenaf bied een eenmalige afkoopsom van € 1000,- plus de verplichting om minimaal 1 jaar een dienst af toenemen. Bent u niet in stat dit eenmalige bedrag op te hoesten kun je ook maandelijks € 12,50 boven op de afgenomen internetdienst te betalen. Let wel dat dit levenslang is of tot op het moment dat je het internet pakket weer opzegt. De maandelijkse € 12,50 is echter geen vast bedrag en kan in de toekomst gaan stijgen. Indien U op een later tijdstip toch van de maandelijkse € 12,50 af wilt kunt U het alsnog afkopen. Dit kost echter minimaal € 1450,00 na 1 jaar. Achteraf je laten aansluiten is niet aan te bevelen want dan komt boven op de € 1600,- een extra € 995,- plus eventuele graafkosten. Dit is meestal de grootste post.

Digitale Stad Veluwe bied de mogelijkheid om de aanleg van de glasvezelaansluiting in 2 termijnen van € 750,00 of € 1500,00 eenmalig af te kopen. U bent niet verplicht om hierbij een internetdienst af te nemen. Achteraf een aansluiting aanvragen is ook hier niet aan te bevelen.

Aanbieders

Glasvezel Buitenaf heeft een beperkt aantal aanbieders waarvan Solcon, Caiway en Delta de bekendste zijn. Digitale Stad biedt de KPN stal aan, KPN, XS4all, Tellfort. Daarnaast ook nog wat andere partijen waaronder T-Mobile. Zij leveren ook het glasvezelmodem gratis mee. Dit in tegenstelling tot glasvezel Buitenaf waarbij het glasvezel modem en installatie via een lokale verkoper aangeschaft dient te worden. Dit is al gauw enkele honderden Euro’s.

Mijn inziens is de beste strategie om glasvezel te krijgen is om je eerst bij Glasvezel Buitenaf aan te melden. De sluiting voor inschrijving is 13 juli. Mochten hun dan bekend maken dat ze toch niet tot aansluiting van glasvezel overgaan kunt u zich alsnog tot 17 juli aanmelden bij Digitale Stad Veluwe

Succes met uw keuze

Presentatie van Enquete Woningbehoefte VKKV 

Het rapport  Woningbehoefte onderzoek VKKV is hier te downloaden

Rapport Ontwikkeling gemeentekernen vraagt om eenduidige visie

 

 

Gravityscan Badge

Het Gallie aan de A1 is lawaai beu

Als Piet Bolijn in de nazomer in zijn tuin een appeltje van zijn eigen boom plukt veegt hij eerst het roet van de appel. Fijnstof van de vrachtauto’s van de A1, legt hij uit. Zijn vrouw Thea is banger voor het lawaai. ,,We zitten niet meer fijn buiten”, zegt ze. De familie Bolijn woont net buitenPoster enk. Over een afstand van 740 meter wordt het dorp tegen het lawaai van de verkeersader beschermd met een scherm. Ter hoogte van de Bolijns houdt het scherm op. In hun tuin klinkt het monotone geraas van de trucks op de snelweg, op pakweg 150 meter afstand. Als straks de snelweg tussen Apeldoorn en Deventer tweemaal vier rijbanen telt en er duizenden extra voertuigen per dag rijden, nemen de decibellen nog meer toe. Thea Bolijn moet er niet aan denken. ,,Ik zie daar echt heel erg tegenop.’’ Nog dichter aan de A1 woont Henk Mannessen. Hij moet vier meter tuin inleveren om de verbreding mogelijk te maken. ,,Jammer, maar dat zit erin als je zo dicht bij de snelweg woont’’, zegt Mannessen. ,,
Toen we hier 32 jaar geleden kwamen wonen lag de snelweg er al. Toen was er ook lawaai, maar het is zoveel erger geworden. Eerder was het ’s nachts nog rustig. Nu gaat het 24 uur per dag door. Als de wind verkeerd staat en uit het westen komt, kunnen we elkaar in de tuin niet verstaan.’’ De Posterenker is geen klager, zeggen ze zelf. Maar als het te gek wordt komen ze wel in opstand. Frans Pol noemt het dorp ‘het 
Gallië van Voorst’. Zoals in de strip Asterix en Obelix houden ze stand en zijn niet te beroerd het op te nemen tegen de overheid. Pol is bestuurslid van Posterenks Belang en woont twee huizen bij Mannessen vandaan. Jaren geleden nam hij met een band recorder eens het geluid van de snelweg op en speelde dat af tijdens een raadsvergadering in Voorst. De raadsleden konden elkaar niet meer verstaan. Zo gaat dat bij ons elke dag, was Pols boodschap. Of het door het geintje met de bandrecorder kwam, maar kort daarna, sinds 2012, houdt een 2,5 meter hoog geluidsscherm ter hoogte van het dorp flink wat lawaai tegen. ,,We hebben jaren om dat scherm gevraagd, gezeurd bijna. Dat heeft de gemeente en provincie een miljoen euro gekost. En nu moet het vervangen worden door een hoger scherm.’’

Geste
Begrijp ze niet verkeerd; in Posterenk zijn ze blij met een hoger en beter scherm. Maar ze kijken verder. Het huidige scherm was geen geste van wegbeheerder Rijkswaterstaat. Posterenk bleef binnen de wettelijke normen van geluidsoverlast, zo hadden de ambtenaren berekend. Bij de komende verbreding van de A1 en nog meer verkeer valt de geluidsoverlast niet meer binnen de wettelijke norm. Zelfs met een nieuw scherm wordt straks in de tuinen van Pol en Mannessen 58 decibel gemeten; 60 dB is de grens van wat volgens de wet nog aanvaard
baar is. Rijkswaterstaat is verplicht de bevolking te beschermen tegen de overlast met een drie meter hoog scherm. ,,Dus je kunt wel nagaan dat het met de verbredingerger wordt’’, zegt André Berenschot, ook van Posterenks Belang. ,,Dan is onze vraag; pak het huidige scherm op en zet dat naast het nieuwe scherm, zodat een veel groter gebied tegen het lawaai is beschermd.’’
Maar dat gaat zomaar niet, hebben ze in Posterenk al van ambtenaren gehoord. Ook niet nu het scherm al van belastinggeld is afgetikt. Stuur maar een zienswijze naar Rijkswaterstaat, adviseert de gemeente Voorst. ,,We worden steeds vriendelijk te woord gestaan door Rijkswaterstaat’’, zegt Mannessen. ,,Je mag alles zeggen, maar ze doen er weinig mee.’’

Gewild
Al snel na de bouw van de snelweg A1, begin jaren ’70 van de vorige eeuw, haten ze en houden ze van de snelweg. Huizen in Posterenk zijn, mits goed geïsoleerd, gewild. Juist door de bereikbaarheid. Binnen vijftig seconden draai je vanuit het dorp de snelweg op. En toeristisch zit het ook wel snor met de groene long tussen Apeldoorn en Deventer. Piet en Ingrid Hulscher bestieren een bloeiende camping, Kampeerhoeve Bussloo. Het is te zien vanaf de A1. De A1 is te horen vanaf de camping. ,,Als het verkeer nog drukker wordt maken we ons daar wel zorgen over’’, zegt Ingrid Hulscher. ,,De parkeerplaatsen voor truckers worden uitgebreid bij parkeerplaats De Paal, tegenover onze camping. Die optrekkende trucks zorgen voor extra geluid.’’

Ook de familie Hulscher ziet graag dat het oude geluidsscherm, dat nu bij het dorp staat, wordt verplaatst naar het onbeschermde deel tussen dorp en De Paal. Zelf doen ze bij Hulscher ’s nachts nog wel eens het raam dicht als het lawaai ze te veel wordt. Toch zijn veel gasten van de kampeerboerderij vooral tevreden. Sommige klanten zijn snel weg, vanwege de snelweg. Andere gasten hebben minder moeite met het voortrazende verkeer. Zoals kampeerders uit Hoofddorp, die de rust langs de A1 roemen. Want onder de aanvliegroute van Schiphol wonen is ook niet alles…

Verbreding van de A1 is goed nieuws voor trucker en automobilist, maar niet voor mensen langs de verkeersader. Neem de Posterenk, het dorpje tussen Apeldoorn en Deventer, pal aan de snelweg. De geluidsoverlast neemt al toe. Het protest ook.
Henk Mannessen woont pal tegen de A1 en moet een stuk tuin inleveren.

Pak het huidige scherm op en zet het naast het nieuwe scherm
— André Berenschot, Posterenks Belang

Klik hier voor het orginele artikel in de stentor

OPROEP AAN ALLE POSTERENKERS

 

VOOR 10 AUGUSTUS EEN ZIENSWIJZEN INDIENEN ALS REACTIE OP PLANNEN VERBREDING A1

 

Het is inmiddels wel bekend dat de A1 wordt verbreed en het is van belang dat zoveel mogelijk Posterenkers een Zienswijzen indienen, dat kan tot uiterlijk 10 augustus. We krijgen nogal wat signalen uit Posterenk die erop wijzen dat velen moeite hebben met de formulering van een Zienswijzen. Vandaar dat wij als Bestuur PBO hebben gemeend een helpende hand te bieden door middel van deze instructie.

 

Maak gebruik van de onderstaande Concepttekst opgesteld door Bestuur PBO:

Het Bestuur PBO heeft een tekst opgesteld en deze tekst wordt voor 10 augustus bij RWS ingediend als Zienswijzen. Maak gerust gebruik van deze tekst bij het formuleren van je eigen Zienswijzen.  Maak geen kopie van deze tekst!  Elke Zienswijzen moet nl. een eigenheid hebben waarin op eigen wijze is beschreven wat je commentaar is.  Zienswijzen die met een vast format en een zelfde inhoud worden opgesteld , worden als een beschouwd.

Start met het bestuderen van de teksten:

Alle stukken zijn te vinden via www.platformpartcipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo.   Schrik niet van de hoeveelheid tekst. Haal die tekst eruit die voor jou relevant is.  Voor degenen die liever de stukken vanaf papier lezen dan verwijzen wij naar ons Gemeentehuis waar dit allemaal ter inzage ligt.  Er zijn ook informatieavonden en donderdag 6 juli was deze reeds in ons Gemeentehuis. Dinsdag 1 augustus kun je ook naar Pijnappel te Klarenbeek tussen 17.00 – 21.00 uur .

Hoe kun je een Zienswijzen indienen?

Iedereen kan in de periode 30 juni tot uiterlijk 10 augustus een Zienswijzen indienen

Let daarbij vooral op vragen als :

 • Staan er onjuistheden in de tekst
 • Heeft RWS zaken over het hoofd gezien?
 • Zijn er volgens u belangen die over het hoofd gezien zijn? Zo ja welke?
 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja ,  hoe ?

Digitaal indienen:

U kunt de Zienswijzen digitaal indienen via :

www.platformparticipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo

Schriftelijk indienen:

Het is ook mogelijk uw Zienswijzen schriftelijk in te dienen

Adres:

Directie Participatie

o.v.v.: Zienswijzen Ontwerptracebesluit A1 Apeldoorn-Azelo

Postbus 30316

2500GH Den Haag

Mondeling Zienswijzen indienen:

Tijdens de informatieavond op 1 augustus bij Pijnappel te Klarenbeek is het ook mogelijk mondeling uw Zienswijzen achter te laten.  Medewerkers van RWS staan voor u klaar om u daarbij te helpen.

MAAK GEBRUIK VAN UW RECHT EN DIEN EEN ZIENSWIJZEN IN !

 

Zienswijzen Ontwerp Tracé Besluit A1 Apeldoorn – Azelo

 

Datum:                                            Juli 2017

Zienswijzen heeft betrekking op het Traject: Groote Weetering-Twello

 Algemene reactie:

 

Posterenk is een dorp met ongeveer 300 inwoners en is gelegen tussen het Recreactiegebied Bussloo en de A1.  Posterenk is sinds de aanwezigheid van de A1 op vele wijzen actief geweest om de consequenties ervan in te dammen voor Posterenk.

Zo is de A1 vele jaren een belemmerende factor gebleken voor de woningbouw in ons dorp vanwege de destijds geldende geluidsnormen.  Na vele jaren van actievoeren  en aandacht vragen voor dat onderwerp is er een bovenwettelijk Geluidsscherm gekomen, betaald door de Provincie Gelderland en de Gemeente Voorst.

Dit heeft een positief effect gehad op de ontwikkeling van een nieuw Bestemmingsplan voor Posterenk.  Waar Posterenk in eerste instantie blij was met dit scherm stelden wij tegelijkertijd ook vast dat deze niet afdoende was vanwege de lengte en hoogte van het scherm. Vooral bij regenachtig weer en een wind vanuit de Zuid – Westhoek is het geluidsoverlast schrikbarend op een veel breder gebied dan enkel de dorpskern.

1.1. Wat brengt de A1 ons:   

Daartegenover kan worden gezegd dat het dorp ook de positieve kanten ervan ziet en weet dat het belang ervan ook groter is dan enkel vanuit het perspectief van het dorp.  Zo is de A1 een belangrijke Oost-West verbinding en heeft voor de mobiliteit en natuurlijk voor de economische ontwikkeling van ons land  een belangrijke functie.  Dat geldt ook in bijzondere mate voor het Oosten van ons land.

Het Bestuur van PBO (Posterenks Belang e.o.) is vanaf de start van het Ontwerptracebesluit actief betrokken geweest en heeft aan alle bijeenkomsten georganiseerd door RWS ism Royal Hasskoning meegedaan.  Het PBO Bestuur is positief over deze interactie mogelijkheden maar is kritischer over de uiteindelijke uitkomsten en dat wordt hieronder in de Zienswijzen verder uitgewerkt.

1.2. Een te traditionele benadering met nauwelijks Innovatie:

Posterenk heeft vanaf de start een pleidooi gehouden voor de toepassing van meer technologische innovatie in het gehele tracé.   Het is bijzonder tegengevallen hoe weinig innovatieve toepassingen zijn ingezet.  Zo is er b.v. een pleidooi gehouden in het kader van duurzaamheid voor het gebruik van Collectoren geïntegreerd in de Geluidsschermen/wallen.  Ook is gewezen op de mogelijkheden van Smartway waar b.v. Daan Roozengaarden al diverse toepassingen van heeft laten zien.

Het stelt ons bijzonder teleur dat geen van die innovaties zijn opgepakt. Deze opmerking wordt nog een keer sterker in het besef dat het gehele tracé een tijdlijn kent tot 2028, notabene 12 jaar in totaal en er wordt in de gehele tekst van het tracé op geen enkele wijze  een opening geboden om nu dan wel ergens over enkele jaren dan aanwezige innovaties te mogen inzetten. Denk b.v. aan de toepassing van Diffractoren, een reeds bewezen techniek, waarmee het geluid minstens 3 DB verlaagd kan worden of de toepassing van Dubbel ZOAB Fijn.

Vanuit Posterenk is er ook mede op gewezen om de Clean Tech Regio actiever in te zetten.  Clean Tech is nu benoemd maar wat valt het tegen wanneer je kijkt waar dat tot concrete maatregelen leidt. Absoluut onvoldoende en wat ons betreft een echt gemiste kans.

Bij het format Zienswijzen wordt o.a. gevraagd of er zaken gemist worden. Dit onderdeel: “Innovatieve toepassingen”  had absoluut onderdeel moeten worden van de rapporten.

1.3. Andere tijden vragen andere uitgangspunten:

We zijn geschrokken van de bijna structurele wijze waarop bij het ontwerp geredeneerd wordt vanuit de gebruiker van de A1, dus de automobilist. In de toepassing van ‘inpassing in het landschap’  en het gebruik van de term ‘Parkway’ wordt dit zelfs als uitgangspunt gehanteerd.

1.4. Posterenk pleit voor een andere benadering:

Laten we ervan uitgaan dat wij allen onze infrastructuur even noodzakelijk vinden maar laten wij bij allerlei in- en aanpassingen vertrekken vanuit de burger die veelal jaren woont in de directe omgeving van de A1. Laten wij vertrekken om het woon- en leefplezier voorop te stellen en vervolgens dan pas te kijken naar de mogelijkheden van in- en aanpassingen. Geef daarbij de burger ook veel meer ruimte om daarin eigen ideeën een plek te geven en dat kan zelfs zo ver gaan dat RWS of de overheid daarvoor een bepaald budget vrijmaakt ter eigener besteding door het dorp.

Dan volgen hieronder enkele meer concrete reacties in de Zienswijzen:

 1. Geluidhinder: 

2.1. Scherm:

Posterenk is tevreden met de voorgestelde maatregel om een nieuw scherm van 3 meter hoog te plaatsen met geluidsabsorberende werking en gaat ervan uit dat opnieuw Dubbel ZOAB wordt toegepast.  Echter, wij geven al jaren aan dat naast het directe geluid van de A1 nog meer overlast wordt ervaren vanuit de Zuid- West Hoek, dus het geluid dat afkomstig is vanuit de richting Verzorgingsplaats De Paal. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van regen en zuid westen wind, maar zeker ook versterkt door de vele vrachtwagens die dus vertrekken vanuit de Paal.   Dit geluid bestrijkt een groot gedeelte van Posterenk maar vooral ook het buitengebied tussen Posterenk en Recreatiegebied Bussloo.

De aldaar aanwezige Campings ervaren in toenemende mate klachten van geluidsoverlast en klanten blijven er zelfs om weg.   Wij stellen vast dat in uw rapport bij het onderdeel geluid de vertrekkende vrachtwagens niet zijn meegenomen in de weging van de geluidsoverlast (aldus een medewerker van RWS tijdens de inloopavond) 

Voorstel maatregelen:

 • Het beste is het geplande scherm te laten doorlopen tot aan de Paal
 • Een alternatief is het huidige scherm , wat dus verdwijnt, te verplaatsen naar de open plek tussen De Paal en het nieuwe scherm. Dit huidige scherm is betaald door de Provincie en de Gemeente Voorst en zou dus als zodanig opnieuw als boven wettige maatregel benut kunnen worden.
 • We gaan ervan uit dat opnieuw Dubbel ZOAB wordt gebruikt maar dringen aan op Dubbel ZOAB Fijn aangevuld met Diffractoren aan beide zijden van de A1.
 • Begroeiing scherm       

In de rapporten wordt voorgesteld het scherm aan de wegzijde te laten begroeien met ‘klevend planten’ . Posterenk vraagt de beplanting aan beide zijden uit te voeren vanwege landschapsbederf. De groene kleur geeft een iets aantrekkelijker aangezicht.

 1. Luchtkwaliteit en fijnstof:

De luchtkwaliteit wordt in het rapport op landelijk niveau uitgelegd en is zodanig algemeen geformuleerd dat het niet mogelijk is te kunnen beoordelen wat het effect is van de verbreding.  Ook tijdens de inloop bijeenkomsten is er onvoldoende een concrete relatie te leggen naar de effecten op dit lokaal niveau.

Posterenk vraagt een concreter vertaling van de verbreding van de A1 en het effect voor de burger waar het gaat om de luchtkwaliteit in het algemeen en de fijnstof in het bijzonder.

 1. Landschap:

Zoals bij het algemeen gedeelte al opgemerkt stellen wij voor dit onderwerp enkel en alleen te benaderen vanuit de burger die dus in de buurt woont van de A1 en vanuit dat perspectief te kijken naar de vraag welke landschappelijke maatregelen mogelijk en nodig zijn.

Vanuit Posterenk betekent dit concreet de volgende maatregelen:

 • Bekleding van beide zijden met groen van de schermen
 • Het aanplanten van bomen en struiken langs de beide zijden gehele A1 zodanig dat deze niet of nauwelijks meer is waar te nemen.
 • Posterenk is ingeklemd tussen de A1 en Recreatiegebied Bussloo en werkt al enkele jaren aan de uitvoering van een nieuw Bestemmingsplan met daarin ook een Wandelpaden plan. Wij willen graag langs de A1 vanaf HW Iordensweg richting afrit Twello aan de zuidzijde een wandel mogelijkheid creëren (als scout pad langs de sloot) zodat er een verbinding is tussen HW Iordensweg en het Fliertdal. Dit geeft landschappelijk een meerwaarde en het is voor de burger aantrekkelijk zo een ronde te kunnen maken door o.a. het deel Fliertdal wat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur.  Dit is nu zo’n voorbeeld waarmee het dorp tegemoet gekomen kan worden.
   
 1. Posterenk vraagt aandacht voor een bijstelling van de prognose Verkeersbewegingen:

Posterenk vraagt dringend aandacht in deze Zienswijzen voor de prognose die is gehanteerd bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen met een Peildatum van 2015.  Naar ons oordeel is deze prognose veel te krap gesteld en deze lijkt nu reeds achterhaald. Niet zozeer in de bepaling van het aantal verkeersbewegingen maar wel fout in het geprognosticeerde moment .  Deze ligt in de tijd veel vroeger.

Actie:

Ons voorstel is om het aantal verkeers bewegingen te actualiseren en de daarbij behorende geluidsdruk op de Posterenk te communiceren.

 

 

 

 

Enquete woonbehoefte Posterenk

 

Heeft u plannen om op korte termijn te verhuizen?  Wilt u graag een nieuwe woning in Wilp? Kent u mensen die op zoek zijn naar een woning in Wilp?

 

Vul dan onze enquête in en help ons met het realiseren van nieuwbouw in de Posterenk!!!
Deze enquête gaat over de woonbehoeften in de kleine kernen van de Gemeente Voorst.
Start de Enquête hier
Aanleiding voor de enquête is de onlangs door de Gemeente Voorst opgestelde Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025. Daarin heeft de Gemeente Voorst aangegeven dat er ruimte om in de kleine kernen , Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, nieuwe woningen te bouwen.  Dit kan echter alleen tot stand komen nadat wij de concrete woonbehoeften in kaart hebben gebracht.

De Belangenverenigingen van Bussloo, Wilp-Achterhoek, Wilp en Posterenk, verenigd in de Vitale Kleinen Kernen Voorst (VKKV), hebben aangeboden hierin een rol te willen spelen. Wij spelen als belangenvereniging geen partij bij een eventuele bouw. Ons belang is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en bij te dragen aan een kwalitatief goede ontwikkeling van de leefgemeenschap Posterenk.  Dit ook in lijn met de eerder vastgestelde uitgangspunten.

Hebt u de komende vijf jaar geen plannen om te verhuizen dan heeft de invulling van deze enquête voor u geen zin.

Kent u oud-inwoners van Posterenk die graag willen terugkeren naar ons dorp of andere geïnteresseerden, dan verzoeken wij u deze mensen te attenderen op deze enquête.
De resultaten van de enquête worden gedeeld op een later in het voorjaar  te organiseren bijeenkomst en dat alles wordt geanonimiseerd gedaan.
Met de mensen die hun naam invullen wordt, indien u akkoord gaat, contact opgenomen.       

 Bedankt voor uw medewerking !

Bestuur PBO e.o.

 

Snel internet buitengebied Voorst

Inwoners in een straal van 10 km rond Bosgoed (Wilp-Achterhoek) werken samen om een snelle en betrouwbare internetverbinding te realiseren. Er is een optie voor TV en vaste telefonie (triple play). Op deze manier is er voor bijna elk  gezin of thuiswerker wel een juist pakket is samen te stellen. Ook kleine bedrijfjes kunnen van dit aanbod profiteren. Nevenvoordeel is dat goed werkend internet ook de waarde van de deelnemende panden verhoogt. We zoeken nog ruim 60 serieuze adressen in het dekkingsgebied van meer dan 1000 woningen. We faciliteren door dit buurtinitiatief bewoners in Nijbroek, Terwolde, De Vecht, Teuge, Twello, Apeldoorn (oost), Posterenk, Wilp, Klarenbeek enz.
IB Voorst heeft samenwerking gezocht met twee technische partners, dat zijn Stiveca en TWS-groep in Twello. Zij realiseren de technische uitrol van dit project. IB Voorst coördineert, informeert en is eerste aanspreekpunt.

Alternatief voor glasvezel buitengebied Voorst

De oplossing voor het van snel internet verstoken buitengebied hangt letterlijk in de lucht, en is nu bovendien vrij eenvoudig bereikbaar. Twintig bewoners uit de gemeente Voorst willen zichzelf binnen drie maanden tijd voorzien van internet via een straalverbinding. Glasvezel door de lucht met gegarandeerde snelheden, zo luidt de belofte.

Dat werkt zo: als er tachtig huishoudens binnen een straal van tien kilometer zijn gevonden die bereid zijn eenmalig 600 euro te investeren in zendmast en ontvangstapparatuur, dan kan het draadloze netwerk worden ‘uitgerold’. Daarna kunnen deze huishoudens voor 42 euro per maand internetten en bellen, en met tv erbij kost dat 53 euro.

In tegenstelling tot CIF, dat glasvezel aanlegt in grote gebieden waar minimaal de helft van alle adressen meedoet, hoeven huishoudens niet levenslang tien euro per maand te betalen bovenop hun abonnement. Bovendien is de draadloze verbinding al na een jaar opzegbaar.

Langzaam
Ilse Haagen uit Wilp-Achterhoek is een van de drijvende krachten achter de werkgroep Internet Buitengebied Voorst. “Ik had geen zin om nog jaren te moeten wachten tot er hier glasvezel wordt aangelegd”, zegt zij. Via sociale media kwam Haagen in contact met Peter Ebbelink uit Woerden, die het draadloze internet gaat aanbieden met zijn bedrijf Stiveca. Zijn dienst ontstond eveneens uit ergernis: Ebbelink baalde zo van het langzame internet in zijn huis, dat hij besloot op eigen kosten een snelle verbinding aan te leggen. “Inmiddels zijn er hier vijftig huishoudens aangesloten.”

Het initiatief in Wilp-Achterhoek behoort bij de eerste projecten van Stiveca, samen met collectieven in Kootwijkerbroek en Kockengen (Utrecht). “Dit kan een oplossing zijn voor buitengebieden in heel Nederland”, stelt Ebbelink. “Mits er tachtig huishoudens meedoen.” In Voorst moet binnen tien weken het benodigde aantal huishoudens zijn gevonden. Is dat gelukt, dan kan het binnen enkele weken draaien. Het hoofdsignaal komt dan overigens bij Haagen om de hoek vandaan, van het Twellose bedrijf TWS.

Draadloos
Haagens denkt niet dat het draadloze internet de aanleg van een glasvezelnetwerk in de weg hoeft te staan: “Dit moet niet in de plaats komen van glasvezel; we schrijven ons waarschijnlijk alsnog gewoon in bij CIF; een glasvezelverbinding blijft immers een meerwaarde voor een huis. Het duurde me alleen te lang voor het zover is.”

Vorige week werd bekend dat CIF eerst nader onderzoek wil doen voor het begint met het aanleggen van glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Noord-Veluwe en Voorst. Met het aansluiten van de circa 40.000 aansluitingen zou dit voorjaar worden begonnen. Een nieuwe planning volgt eind deze maand. Ebbelink heeft inmiddels ook aanvragen uit Herxen en Wijhe.

POSTERENK.- Groepjes wandelaars vertrokken zondagmiddag vanaf Pampus voor een Winterwandeling door Posterenk en omgeving. De Wilpermolen was de centrale plek waar mensen elkaar konden ontmoeten en van live muziek konden genieten. Even gezellig samen met een kopje koffie en een broodje worst. De kerstman was aanwezig met een traktatie voor iedere wandelaar. Al wandelend kwamen de deelnemers aan deze eerste Winterwandeling langs versierde tuinen, Midwinterhoornblazers en enkele kerststalletjes. Ook was er een levende kerststal te bewonderen. De organisatie had voor mensen die minder goed ter been waren zelfs de mogelijkheid om per fiets de 4,5 kilometer af te leggen

Klaas Smit duikt in geschiedenis Posterenk
Klaas overhandigt het eerste boek aan zijn schoonzus Wil, weduwe van zijn broer Wim.
POSTERENK.- In 1943 is hij in een gezin met vier kinderen in Posterenk geboren, maar van de oorlog kan Klaas Smit zich niets meer herinneren. Zijn vader was fietsenmaker en zat in de oorlog bij de Luchtbescherming, een hulpinstantie, waar je als burger voor gevraagd werd en waarvoor iedere gemeente een plaatselijke afdeling oprichtte. Aan zijn pas verschenen boek ‘De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw’ zijn zeven jaar speurwerk en vele interessante gesprekken met bewoners van de Posterenk vooraf gegaan. Zijn jongere broer Wim kwam samen met zijn vrouw geregeld op verjaardagen, waar nog veel jeugdherinneringen werden opgehaald. Op een dag vroeg zijn broer of het niet leuk zou zijn samen deze jeugdherinneringen te bundelen. Klaas ging akkoord. Hij had toen nog geen idee dat zijn broer zou komen te overlijden en hij zich alleen aan deze taak zou wijden, toen hij de VUT inging. Hij voelde het als zijn plicht om aan de wens van zijn broer te voldoen. Alle gesprekken op band De jarenlang gevoerde gesprekken waren een openbaring voor Klaas: “Als je eenmaal bezig bent, dan komt het ene verhaal na het ander naar boven en overal waar ik aanklopte
kreeg ik medewerking. Iemand zette een sigarendoos voor me neer met bewaarde pamfletten, die door de Duitsers en de Canadezen waren gedropt.” De informatie en verhalen stapelden zich gestaag en Klaas had het er druk mee om alles te selecteren, op waarheid te verifiëren en chronologisch te ordenen om er een samenhangend verhaal van te maken. “Twee uur duurde zo’n gesprek meestal en ik nam alles op band op. Ik vond het vooral bijzonder om feiten te noteren, die minder bekend waren onder de inwoners van Posterenk en daarbuiten; feiten bij voorbeeld over de tewerkstelling in Duitsland en diverse onderduikverhalen”, legt Klaas uit. De meeste huizen in Posterenk hadden en kelder, waar men kon schuilen. Er is veel verwoest, maar de Mölle is blijven staan, alleen kogelgaten zijn
stille getuigen van de oorlog.
Voltooiing
Na zeven jaar kijkt Klaas Smit met veel voldoening terug op zijn werk, dat hij bij Print en More heeft laten drukken en inbinden. Van bewoners en de OKV kreeg hij veel beeldmateriaal. In zijn boek schetst hij een beeld van een hechte dorpsgemeenschap in oorlogstijd en ook daarna. Het verenigingsleven bloeide weer op en de jeugd, die in de oorlog nietecht kind had kunnen zijn, sloeg zijn vleugels uit. Feiten, die in zijn boek niet verschenen als abstracte maatschappelijke ontwikkelingen, maar beschreven als concrete gebeurtenissen, door de inwoners van de Posterenk zélf verteld. Voor de Wilper Mölle, als adres waar het eerste exemplaar in aanwezigheid van burgemeester Penninx afgelopen zaterdag werd aangeboden, heeft de schrijver bewust gekozen.
Presentatie in Wilper Mölle
Het was te voorspellen dat de Wilper Molen niet alle gasten zou kunnen herbergen afgelopen zaterdag. Het was er een drukte van jewelste en de belangstelling was groot. Neef Bart Smit, zoon van zijn overleden broer Wim, opent de middag en Klaas neemt het woord over. Hij vertelt nog eens dat het in feite niet de bedoeling was een boek over oorlog en wederopbouw te schrijven, maar dat zich via zijn oproep toentertijd in de krant zoveel senioren hadden gemeld die een bijdrage wilde leveren dat hij steeds enthousiaster werd. Bertus ten Bosch, lid van OKV, heeft hem helemaal over
de streep getrokken, zo vertelt hij. Via zijn zus kwam hij in contact met Mario Domen, die hem met raad en daad terzijde stond. Het eerste boek overhandigt Klaas aan zijn schoonzuster Wil, de weduwe van zijn broer en vervolgens richt zijn zoon Etienne, ook in de naam van zijn zus ontroerende woorden aan zijn vader. Jos Penninx benadrukt, als burgemeester erg trots te zijn over het feit dat dit boek tot stand is gekomen. “Het leest makkelijk weg en alle plaatjes geven een uitstekend beeld van de geschiedenis. In de oorlog ging het erom voortdurend keuzes te maken.”Wat zou ik
gedaan hebben als ik toen geleefd had? Deze vraag geeft Jos Penninx iedereen mee en de tweede vraag: ‘wat leren wij hiervan?’ Vast staat dat alle Posterenkers samen de schouders eronder hebben gezet. Na het officiële gedeelte volgt een signeersessie en wordt iedere bezoeker uitgenodigd het boek te kopen.

Boekpresentatie De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw

 
Zojuist verschenen: Klaas Smit, De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw. Uitgave in eigen beheer.
 
posterenk-1945Je zou denken dat meer dan 70 jaar na de tweedewereldoorlog alles over dit onderwerp wel is verteld. Inderdaad hebben vele historici zich erover uit gelaten. Dat geldt ook voor de jaren erna die bekend zijn geworden als de wederopbouw. Toch voegt dit boek unieks toe aan de al bestaande verzameling literatuur. Voor het eerst komen de inwoners van de Posterenk zelf aan het woord. Voor het eerst ook worden hun persoonlijke herinneringen zichtbaar in hun eigen foto’s. Er ontstaat zo  een beeld van een hechte dorpsgemeenschap die elkaar vaak door dik en dun steunde. Het was een gemeenschap met markante  persoonlijkheden die zich niet zonder slag of stoot de les lieten lezen door de bezetter. Maar die ook heel goed wist hoe ze samen van vrolijke gebeurtenissen konden genieten.
Maar ook in de tijd na de tweede wereldoorlog lieten de Posterenkers elkaar niet los. Er was veel vernield. Veel mensen waren dakloos geworden. En daarbij kwamen natuurlijk ook allerlei nieuwe ontwikkelingen die niet aan de Posterenk voorbij gingen. Het verrenigingsleven bloeide weer op. De jeugd die in de oorlog niet echt kind had kunnen zijn, sloeg zijn vleugels uit. Maar ook de ontwikkelingen in wetenschap en politiek gingen niet aan de Posterenk voorbij. Het is de kracht van deze uitgave dat al deze ontwikkelingen niet als abstracte maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven, maar als concrete gebeurtenissen die door de inwoners van de Posterenk zelf worden verteld. In het Nawoord komt de auteur, oud-inwoner van de Posterenk, zelf aan het woord: Mijn herinneringen zijn niet voldoende om een boek als dit vol te schrijven. Maar van jongs af aan had ik een grote interesse in geschiedenis, en met name in die van de  Tweede Wereldoorlog. Gelukkig  waren er vele (oud)dorpsgenoten die mij op levendige wijze hun ervaringen uit die tijd deelachtig maakten. De gesprekken met hen zal ik niet gauw vergeten – hun parate kennis over die tijd verbaast me ook nu nog. Dat geldt ook voor de humor waarmee ze op die bewogen tijd terugkeken. En wat een schat aan beeldmateriaal vertrouwden ze aan me toe! … Ik hoop dat ik voor u als lezer de geschiedenis van de Posterenk zoals die door zijn inwoners is beleefd, met dit boek weer tot leven heb kunnen brengen.Als er daarbij af en toe een glimlach om uw lippen is verschenen, ben ik een tevreden schrijver.
Hierop past maar een antwoord: Klaas, bedankt!
 
Op  10 december vindt de aanbieding van het eerste exemplaar plaats in aanwezigheid van de burgemeester van Voorst, dhr. Jos Penninx. Locatie Wilpermolen, Molenallee 14, Posterenk. U bent daarvoor van 15-17 uur van harte uitgenodigd. Het boek zal dan ook verkrijgbaar zijn voor € 19,95. Hierna is het boek te koop bij Boekhandel Oonk te Twello, Boekwinkel de Negro in Bathmen en
bij Bakker Gerrits te Wilp. U kunt het boek ook bestellen via boekposterenk@gmail.com en het na afspraak dan ophalen.

Woonvisie Aantrekkelijk Voorst
2025
Ontwerp structuurvisie

gemeentehuis-voorstDe gemeente Voorst is een aantrekkelijke gemeente. Gelegen in de groene zone tussen Deventer, Zutphen en Apeldoorn is Voorst een hoogwaardige en gewaardeerde woonplek. De meeste inwoners van Voorst wonen een periode van hun leven in de stad, om te studeren of omdat zij daar hun eerste baan vinden. Veel van hen komen daarna weer terug. Maar ook voor andere huishoudens is Voorst aantrekkelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat zich jaarlijks meer huishoudens in Voorst vestigen dan er vertrekken. Deze huishoudens worden aangetrokken door de rust, het groen en de weerbare, zelfbewuste gemeenschappen in de dorpen. We kunnen gerust constateren dat Voorst een aantrekkelijke gemeente is en dat gaan we de komende jaren zo houden!

Download de woonvisie-aantrekkelijk-voorst-2025-ontwerp-structuurvisie

Woonzorgvisie Voorst

woonzorgDeze woonzorgvisie gaat in op de vraag hoe de gemeente aansluitend bij de positie en structuur in de kernen, komt  tot een aanpak waarbij inwoners worden ondersteund in het zelfstandig wonen met een zorgvraag, zonder de uitvoering hierin over te nemen van mensen. De visie is tot stand gekomen in een periode waarin mensen met een zorgvraag als gevolg van transities in de zorg en het sociale domein langer zelfstandig moeten, maar vaak ook willen wonen. Aan de visie ligt betrokkenheid van de maatschappelijke partners en een viertal experimenten ten grondslag

Download hier de woonzorgvisie_voorst

Overleg  PBO met Wethouder Lagerweij over woningbouw

Op maandag 26 mei vond op initiatief van het bestuur van PBO een overleg plaats met wethouder Arjan Lagerweij over de woningbouw in Posterenk. De aanleiding voor dit overleg ontstond enkele maanden geleden door een artikel in de Stentor met als kop: Streep door woningbouw Wilp, Posterenk en Wilp-Achterhoek.
posterenkWethouder Lagerweij gaf uitleg over de ontstane situatie en tekende daarbij aan dat B&W van Voorst eveneens zeer ontstemd zijn over deze ongewenste situatie. De provincie Gelderland heeft B&W van de gemeente Voorst te kennen gegeven dat de Gemeente Voorst te veel woningenbouw plannen heeft ingediend. Tot aan 2020 is nog ruimte voor ruim driehonderd nieuwbouwwoningen en daar hoort, in tegenstelling tot een eerdere opstelling van de provincie, het nieuwbouwproject De Schaker in Twello bij.
Op basis van enkele criteria, mede aangegeven door de provincie, is door B&W het besluit genomen door te gaan met de plannen in Teuge en Terwolde. Ook de bouw van woningen in Klarenbeek wordt nog toegestaan. Dit alles gaat ten koste van de plannen in de dorpen Posterenk, Wilp en Wilp – Achterhoek. PBO geeft in het gesprek tevens aan het vervelend te vinden dit bericht uit de media te hebben moeten vernemen. Lagerweij erkent dat de communicatie niet goed verlopen is en geeft aan dat de grondeigenaren in Posterenk wel een brief hebben ontvangen. Wilpermolen, Wilp-Posterenk
Het bestuur PBO betreurt de ontstane situatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming van zowel de provincie alsook binnen de Gemeente Voorst. Posterenk heeft zich sinds 2006 druk gemaakt voor de ontwikkeling van een maatwerk Bestemmingsplan en tot haar vreugde is deze in juli 2013 met een breed draagvlak binnen Posterenk vastgesteld door de Gemeenteraad. Het bijzondere daarin was dat Posterenk als eerste dorp binnen de Gemeente Voorst had uitgewerkt om met het Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) te gaan werken, een wijze van bouwen waarin eigenaren een grote mate van vrijheid hebben om een woning te bouwen. Bovendien gaf het nieuwe Bestemmingsplan voor Posterenk een prima mogelijkheid om gefaseerd over een langere periode te bouwen naar behoefte en wel op meerdere locaties. Er waren inmiddels al enkele initiatieven genomen om voorstellen uit te werken.
Helaas moeten wij vaststellen dat deze vooralsnog in de ijskast gaan tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers die daarover door de Gemeente zijn geïnformeerd.
De vraag die nu voorligt is wat te doen om deze impasse open te breken en daarover wordt de afspraak gemaakt dat Lagerweij opnieuw in gesprek gaat met de Provincie en bespreekt welke mogelijkheden er nog zijn tot aan 2020. Hij informeert het PBO over de resultaten en belooft het PBO eveneens vanaf nu extra te letten op en goede communicatie.

Posterenkse Winterwandeling

Op 11 december 2016 wordt in de Posterenk een winterwandeling georganiseerd.

Afgekeken van het ‘Kerstkransje’ in Haarle, is er een 4,5 km lange wandeling door het dorp waarbij langs de route vele activiteiten zijn georganiseerd. Het mooie van alles is dat bij een eerste rondgang door het dorp spontaan allerlei ideeën ontstonden om wat te organiseren en inmiddels is het een compleet dorpsgebeuren geworden.  Het start- en eindpunt is bij Pampus, Knibbelallee 3 7384AN Posterenk en onderweg zal de Kerstman u welkom heten. U kunt genieten van verschillende genres muziek ten gehore gebracht door de Polband, de Wurlitzers, duo Once Again, midwinterhoornblazers, Step by Step en Brassband Crescendo Wilp.winterwandeling-posterenk
Ook aan de inwendige mens is gedacht en naast de inmiddels beroemde Molukse en Indische hapjes op het kruispunt en pizzapunten uit een zelfgemaakte tuinoven kan er genoten worden van pannenkoeken, balkenbrij en oliebollen gebakken, deze laatste gebakken voor en door de kerk in Wilp. De opbrengsten van de pannenkoeken en balkenbrij gaan ook naar dorps gerelateerde goede doelen.
Ook voor de jeugd is er van alles te doen. In Pampus kunnen kerstbomen versierd worden die later naar ’t Grotenhuis, De Benring en Martinushof gebracht worden. Onderweg kan er pony gereden worden of kan popcorn gebakken worden samen met de Scouting Gelre Groep. De kinderen van de St Martinusschool uit Bussloo zorgen voor een verrassing.
In de werkplaats van een plaatselijk aannemersbedrijf voert toneelvereniging Actief elk uur het zelf geproduceerde stuk ‘Tussen kunst en kitsch” op. Een kort komisch stuk waarbij helder wordt welke gelukkige Posterenker kunstschatten bezit of wat prul blijkt te zijn. Is de vaas uit de middeleeuwen? Is het een echte Heiboer?
In een omgetoverde schuur is een levende Kerststal te bewonderen. Zoals te lezen is, is er ontzettend veel te doen en toch kunt u onderweg nog meer tegen komen, waarbij zelfs jezelf even wanen in Bali geen probleem is.
Ook bij slecht weer is er geen man overboord, want zelfs het kerstmarktje wordt eventueel naar binnen verplaatst. De kerstbomen blijven buiten te koop op een reeds bekend adres. Zo nodig kan de route ook per fiets afgelegd worden.
Laat jezelf meenemen in dit mooi verlichte dorpje in een prachtige winterse sfeer waarbij verbinding centraal staat.

MIDDENGEBIED GEMEENTE VOORST
Thematische structuurvisie recreatie

bussloo-3-1024x768Gemeente Voorst is zich bewust van haar bijzondere positie als groen Middengebied van de Stedendriehoek, waar het recreatiegebied Bussloo onderdeel van uit maakt. De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007) zet in op de doorontwikkeling van Bussloo en omgeving, waarin diverse recreatieve activiteiten worden geconcentreerd in een kwalitatief hoogwaardig landschap. Selectiviteit, hoogwaardigheid en behoud van het groene karakter zijn daarbij voorwaarden. Deze voorwaarden komen tot uiting in de bestuursopdracht die de basis is geweest voor deze thematische structuurvisie. Een geleide toeristisch/recreatieve ontwikkeling van het gebied moet mogelijk worden gemaakt met als nadrukkelijke randvoorwaarde het in stand houden en versterken van de huidige kwaliteiten. Hierbij spelen de bestaande bedrijvigheid, de positie van de bewoners en de bestaande waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie een belangrijke rol.

Bekijk hier de nota MIDDENGEBIED GEMEENTE VOORST

Winterwandeling in de Posterenk

POSTERENK– Op 11 december 2016 wordt in de Posterenk een winterwandeling georganiseerd. Afgekeken van het ‘Kerstkransje’ in Haarle, is er een 4,5 km lange wandeling door het dorp waarbij langs de route vele activiteiten zijn georganiseerd. Het mooie van alles is dat bij een eerste rondgang door het dorp spontaan allerlei ideeën ontstonden om wat te organiseren en inmiddels is het een compleet dorpsgebeuren geworden. winterwandelen4-845x321
Het start- en eindpunt is bij Pampus, Knibbelallee 3 7384AN Posterenk en onderweg zal de kerstman u welkom heten. U kunt genieten van verschillende genres muziek ten gehore gebracht door de Polband, de Wurlitzers, duo Once Again, midwinterhoornblazers, Step by Step en Brassband Crescendo Wilp.
Ook aan de inwendige mens is gedacht en naast de inmiddels beroemde Molukse en Indische hapjes op het kruispunt en pizzapunten uit een zelfgemaakte tuinoven kan er genoten worden van pannenkoeken, balkenbrij en oliebollen, deze laatste gebakken voor en door de kerk in Wilp. De opbrengsten van de pannenkoeken en balkenbrij gaan ook naar dorps gerelateerde goede doelen.
Ook voor de jeugd is er van alles te doen. In Pampus kunnen kerstbomen versierd worden die later naar ’t Grotenhuis, De Benring en Martinushof gebracht worden. Onderweg kan er pony gereden worden of kan popcorn gebakken worden samen met de Scouting Gelre Groep. De kinderen van de St Martinusschool uit Bussloo zorgen voor een verrassing. In de werkplaats van een plaatselijk aannemersbedrijf voert toneelvereniging Actief elk uur het zelf geproduceerde stuk ‘Tussen kunst en kitsch’ op. Een kort komisch stuk waarbij helder wordt welke gelukkige Posterenker kunstschatten bezit of wat prul blijkt te zijn. Is de vaas uit de middeleeuwen? Is het een echte Heiboer?
In een omgetoverde schuur is een levende Kerststal te bewonderen. Kortom, er is ontzettend veel te doen en toch kunt u onderweg nog meer tegen komen, waarbij je jezelf zelfs even in Bali kunt wanen. Ook bij slecht weer is er geen man overboord, want zelfs het kerstmarktje wordt eventueel naar binnen verplaatst. De kerstbomen blijven buiten te koop op een reeds bekend adres. Zo nodig kan de route ook per fiets afgelegd worden.
Laat jezelf meenemen in dit mooi verlichte dorpje in een prachtige winterse sfeer waarbij verbinding centraal staat.

Avondwandel4daagse Wilp-Posterenk-Bussloo 14 t/m 17 juni

wandelen1Wandel jij ook mee? @VoorstActief Voorst Actief. In onze maandelijkse column wordt deze maand aandacht gevraagd voor een jaarlijks terugkerende activiteit mede georganiseerd door de dorpscontactpersonen Wilp en Posterenk-Bussloo, de Avondwandel- 4daagse Na het grote succes van vorig jaar, wordt deze 4daagse dit jaar voor de 2e maal in de prachtige omgeving van Wilp, Posterenk en Bussloo georganiseerd. De start is iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf “het Vierhuis” bij Zozijn in Wilp. Vorig jaar hebben ruim 300 lopers met de 1e wandel4daagse meegedaan, waaronder leerlingen van basisscholen uit Wilp, Bussloo en Wilp-Achterhoek, mensen uit de buurt en cliënten van Zozijn. Ook waren er vele vrijwilligers, die zich daarna spontaan aanmeldden voor de 2e wandel- 4daagse. De afstanden van de wandelroutes zijn 3, 6 of 10 kilometer. De routes zijn weer aangepast. De 3 kilometer route is rolstoelvriendelijk. De routes van de 10 km lopen vaak over paden waar je zelf niet zo vaak komt en zijn weer verassend. Kun je niet op alle 4 avonden? Bij minimaal 3 avonden ontvang je een herinneringsgeschenk. Tevens zijn er dagkaarten te koop. De kosten t/m 16 jaar zijn voor 4 avonden € 3,50 en een dagkaart kost € 1. Voor volwassenen zijn de prijzen € 5 en € 1,50. In de week voorafgaand aan de wandel4daagse is het weer mogelijk om vooraf in te schrijven. Dit om wachtrijen te voorkomen op de startavond. Op maandag 6 juni is de voorinschrijving in dorpshuis “de Pompe” in Wilp van 19.00 tot 20.00 uur en op donderdag 9 juni is de “Wilpermolen” in Posterenk van 19.00 tot 20.00 uur geopend voor de voorinschrijving. De wandel4daagse eindigt op vrijdagavond 17 juni met een gezamenlijke feestelijke intocht vanaf het kasteel op landgoed “De Lathmer” vanaf 20.00 uur. De organisatie hoopt dat iedereen dit jaar (weer) meedoet met deze gezellige sportieve activiteit! Ook inwoners uit andere dorpen in de gemeente Voorst zijn van harte uitgenodigd. Lijkt het je leuk om één of meerdere avonden mee te lopen met het duwen van rolstoelen met bewoners van Zozijn? Neem dan contact op met Dick Nijland (Zozijn) 088-57530000. Deze column, in het kader van Voorst Actief, krijgt maandelijks een plek in het Voorster Nieuws. Mocht u als aanbieder denken een leuke bijdrage hiervoor te hebben dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen via info@ voorstactief.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met al uw vragen over Voorst Actief, hét digitale platform voor alle initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur en kunst en welzijn en recreatie in de gemeente Voorst. Het gebruik van www.voorstactief.nl is gratis, u hoeft slechts een account aan te vragen.